CoG

A TÖRVÉNY ISTENE

Letölthetõ Word dokumentum

Letölthetõ PDF dokumentum


A törvény. Kevés bibliai tárgykör váltott ki élesebb vitákat a kereszténység különböző ágazataiban az elmúlt 2000 évben, mint a törvény szerepe az üdvtörténelemben. A törvény és kegyelem kérdése végeláthatatlan teológiai vitákat, nézetek és ellennézetek ütközését tudja maga mögött, s ennek koránt sincs még vége. Ma is kismillió tanító kismillió eltérő tanítását lehet hallani ebben a fontos témakörben. A törvény vs. kegyelem”, „vagy az egyik, vagy a másik”, az egyik is és a másik is”, a pró ide, kontra oda minden lehetséges kombinációja meg volt már vitatva az idők folyamán. Tény, hogy a törvényhez legtöbben az esendő ember szempontjából állnak hozzá, s ennek megfelelően inkább negatív megítélés alá kerül, szemben a bűnt megbocsátó és elfedő csodálatos, szeretetből fakado kegyelemmel. Legyen egy dolog, hogy miként vélekednek az emberek és egy másik az, hogy miként tekint Isten az általa megalkotott törvényre, hiszen valójában egyedül ez a mérvadó. Ebben az írásban leginkább ebből a szempontból kívánjuk megközelíteni a témakört, mert soha nem érthetjük meg igazán sem a törvény, sem a kegyelem sem a szeretet lényegét anélkül, hogy megértenénk a törvény, a kegyelem és a szeretet Istenét.


 

Church of God

Email: plpoli@aol.com

 Copyright © 2021, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetõek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


 

 

A TÖRVÉNY ISTENE

 

A teremtettvilágegyetem egy mérhetetlen nagyságú, az emberi elmét messze meghaladóan összetett és bonyolult projekt, aminek egy parányi porszemén él az emberi faj. Ennek a gondosan és csodálatos módon megalkotott lénynek (Zsolt. 139:14) az elméje lehetővé tette azt, hogy képes legyen megismerni nem csak a maga közvetlen fizikai világának a törvényszerűségeit, de belátást nyerjen az univerzum rendjének működésébe is, és a fizikai törvények megismerése, majd alkalmazása által képessé váljon egy elképesztő technikai fejlődésre. A fizikai érzékszervekkel (látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás) és az ezekből fakadó információkat feldolgozó elmével felruházott ember azonban képtelen érzékelni az anyagi világon túli dimenziókat. Ebben az állapotában az emberi elme soha nem lesz képes felfogni azt, ami a fizikai világ előtt, vagy ami azon túl létezett, illetve létezik: a szellemi világot (Jób 28:12-28). A szellemiek megismeréséhez ugyanis nem léteznek tudományos módszerek és eszközök. Noha az embernek van egy nem anyagi eleme - az ember szelleme (Jób 32:8) -, ámde még ez is földhöz ragadt,” a fizikai testhez kötött szellem, ami a bukott angyali rend negatív, gonosz szellemi impulzusainak a hatása alatt áll. Mint tudjuk, ennek oka az első emberpár bűnbeesése volt, miáltal ők és utódaik el lettek vágva a Teremtőjüktől. Mert azáltal, hogy Ádám és Éva evett a jó és rossz tudásának fájáról, azáltal az ember a bukott rend alá lett rekesztve, és önmaga határozza meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezt tükrözik a különböző ideológiák alapján létrehozott és kipróbált de hosszútávon soha be nem vált társadalmi együttélési minták. Így minden technikai fejlődés ellenére az ember képtelen volt a békés és harmonikus együttélés megvalósítására. Mivel Isten az szellem (Jn. 4:24), az anyagi világra korlátozott ember szelleme csupán egyetlen módon szerezhet ismeretet Istentől: kinyilatkoztatás által. Márpedig a mindenség gondviselő teremtője kinyilatkozás által biztosította számunkra azt a törvényzetet, ami az egyedüli elfogadott és sikert biztosító szabályozási kódja és módja a maradandóan harmonikus és igazságos társadalmi együttélésnek. Mert amint az anyagi világot is törvények vezérlik, úgy az életet kapott lények viszonyait is törvények szabályozzák, és ha az ember boldogan, netán örökké kíván élni, meg kell tanulnia az ÉLET TÖRVÉNYÉT.

A teljes dokument letölthető Word és PDF formátumban