CoG

A bibliai Genezis visszhangja a kínai írásjelekben

Letölthető Word dokumentum

Letölthető PDF dokumentum

Ebben az írásban két olyan negatív bibliai személyiségnek a viselt dolgait kívánjuk megvizsgálni, akik negatív tipológiai szerepet töltöttek be. Bibliai tipológiáról akkor beszélünk, amikor adott bibliai karakterek, illetve azok bizonyos cselekedetei előtípusokként szolgálnak későbbi bibliai karakterek és az általuk véghezvitt hasonló, de az előtípust általában intenzitásban meghaladó cselekedeteinek. Az itt szóbanforgó két személy egyikéről ugyancsak az ószövetségi írásokban olvashatunk, a másikról pedig az Újszövetségben. Noha a főtípus neve és tettei csaknem univerzálisan ismertek, az eredeti, vagy őstípus nevének hallattán még a jártasabb bibliaolvasók közül is sokan vakargatják a fejüket. De ezt a tesztet a kedves olvasó önmagán is elvégezheti, ugyanis a szóbanforgó két tipológiai „rokonlélek” az a Jahósuát eláruló Júdás Iskariótes, az őt előképző személy neve pedig Akhitófel. Akhitó ... ki? – kérdezheti az olvasó némi joggal. Nos, ahogyan Júdás Krisztus benfentes társa és tanítványa volt, úgy Akhitófel Dávid királynak a közeli barátja és rendkívüli bölcsességgel megáldott tanácsadója volt (2Sám. 16:23; 1Krón. 27:33). Mindketten elárulták urukat, s mindketten felakasztották magukat. Az életükből levont leckék azonban az egyház számára is nagy jelentőséggel bírnak.


Email: p.poli@mailcity.com

Copyright © Póli Pál, Isten Egyházának Gyülekezetei 2018

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül. 

 

Weblap: www.churchofgod.hu


 

A cikk feltöltés alatt, letölthető PDF és DOC formátumban