CoGGnosztikus transzgenderizmus - Lázad
ás a realitás ellen

Letölthetõ Word dokumentum

Letölthetõ PDF dokumentum

Igazán nem nehéz nem észrevenni, hogy egy észbontóan furcsa korszakban élünk akkor, amikor arról folynak komoly diskurzusok a közéletben, hogy valaki eldöntheti-e, vagy megválaszthatja-e a saját nemét függetlenül attól, hogy férfi vagy női testben jött a világra. Baj van e a rendszerben, amikor arról kell vitázni, hogy mennyiben természetes dolog az emberek hím és nőnemre való felosztása és a gender csupán egy természetellenes korlát, amin felül lehet, sőt, erény felül kerekedni. Folyamatosan azt hallhatjuk, hogy egy hatalmas korszakváltás előtt állunk, s az emberiségnek meg kell haladnia eddigi önmagát, de különösen meg kell haladnia az elavult bibliai értékrendet, legfőbbképpen annak a szexualitásra vonatkozó korlátait és előítéleteit. Amivel a legtöbb magát kereszténynek valló ember nincs tisztában, az az, hogy ez a jelenség korántsem új keletű dolog, korunk bizarr gender ideológiája ugyanis a korai gnoszticizmus felfogásában gyökerezik. Így nem csak spontán szexuális devianciákkal, hanem egy komplex ideológiával, világnézettel és vallási meggyőződéssel állunk szemben. A korai egyház hirtelen találta magát szemben az általuk sátáninak nevezett és rendkívül agresszíven terjedő gnoszticizmus kihívásával. Ha a kereszténység tűzként terjedt el a korabeli pogány világban, akkor a gnoszticizmus futótűzként terjedt el a növekvő számú kereszténység köreiben. A kereszténységbe beférkőzött gnoszticizmus szülte meg részint az extrém degenerált szexuális szabadosságot, részint pedig az aszketizmust, monastizmust [a szerzetesi életforma felvételét] a cölibátust, s egy sor, hasonló, a tökéletesedést elősegítő disciplinát [önfegyelmező gyakorlatot]. Ennek részét képezte az a gender elmélet, amelyeket a modern New Age luciferiánus neo-gnosztikusai némileg korunkhoz igazodva tálalnak fel egyre agresszívebb módon. Az igaz egyház számára a kihívás tehát ma is legalább olyan mértékű - ha nem nagyobb -, mint amivel a korai egyháznak kellett szembe néznie. 

Church of God

 Copyright © 2020, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetõek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


 

A teljes cikk letölthetõ PDF és DOC formátumban.