CoG

Jákob veszedelme, a nagy nyomorúság

 

Letölthetõ Word dokumentum

Letölthetõ PDF dokumentum


A Jeremiás próféta által „Jákob nyomorúságának” nevezett eseményre (Jer. 30:7) a Messiás a nagy nyomorúságként utalt a Máté 24:21,29 versekben. Tudjuk azt, hogy ezek a párhuzamos igerészek egy még előttünk álló fontos és egyedi próféciai eseményt jelölnek. A fősodratú kereszténység próféciai szakértői ezt a rendkívüli időszakot általában a „hithű cionista zsidók” Antikrisztus általi üldöztetésével, illetve az abból fakadó hányattatásaival asszociálják. Valóban helytálló ez az értelmezés, vagy helytelen és megtévesztő, mi több, egy szellemileg káros tévtanítás? Nos, ez a korlátozott tanítás valójában elhomályosítja a vészkorszak okait és azt a tényt, hogy ez az esemény a Jákobtól származó teljes Izrael házát fogja érinteni, vagyis, az „elveszett tíz törzs” nagy, és jelentős nemzetekké lett leszármazottait. Káros, mert az adott értelmezés elhomályosítja azt, hogy valójában kik és mi oknál fogva szenvedik majd el Jákob nagy nyomorúságát, valamint az üldöztetés jelentősége mellett annak méretét és intenzitását is elfedi. Legfőbb ideje van annak, hogy a színtiszta bibliai tanítások fényében lássuk azt, hogy kiket, miért és milyen fokon fog érinteni ez a minden eddigit meghaladó iszonyatos vészperiódus. Mivel számos tanító szerint az „Izraelnek” elnevezett zsidó állam létrejöttével kezdetét vette a választott nép nemzeti helyreállítása, nyomatékosan kijelentjük, hogy ez nem igaz! Izrael helyreállítása nem, hogy nem kezdődött meg, de valójában még az összeomlás, a szétszórattatás és a végveszedelem is előttük áll! Tudnunk kell, hogy a Biblia feltárja számunkra az egész világtörténelmet – már amennyiben megértjük a nemzetek bibliai eredetét és szerepét. Az alábbiakban bővebben fogunk idézni és párhuzamosítani olyan bibliai szövegrészeket, amelyek rávilágítanak a végidők eseményeinek okaira és vázolják azok pontos menetrendjét.


 

Church of God

Email: plpoli@aol.com

 Copyright © 2003, 2020, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetõek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


 

A vészkorszak okai – Isten ítélete a dekadens jóléti társadalmak fölött

Az Izrael elveszett törzseivel foglakozó írásainkban rámutattunk arra, hogy miként került a választott nép tíz törzse Észak-nyugat Európába, Észak Amerikába, Ausztráliába, Új Zélandra, Dél Afrikába és a világ más pontjaira. Ugyanitt rámutattunk az angolszász, a nyugat európai és a Skandináv jóléti nemzetek gazdasági és katonai felemelkedésének forrására is, ami az Isten által Ábrahámnak adott és utódainak egy választott ágát érintő „születésjogi” ígéretekben gyökerezik. Hangsúlyt kapott az a tény is, hogy bár a születési jog áldásainak felvétele nem volt feltételekhez kötve, de azok megtartása már annál inkább. Az izraelita nemzetek felemelkedését, majd hanyatlását és bukását a bibliai próféciák olyan hosszú sora jövendölte meg, amelyek ismerete segít megérteni a modern világunkban végbemenő folyamatokat. Mivel a jelen időben a szóban forgó nemzetek drasztikus hanyatlása a szemünk előtt megy végbe, így a figyelmeztetésük, illetve az események pontos megértése sohasem volt aktuálisabb, mint ma. Az idevonatkozó bibliai szövegrészek alapján nagy vonalakban az alábbi 7 fázisra oszthatjuk fel az engedetlenségből fakadó és a kor végén lezajló isteni korrigálás először Izrael nemzeteit érintő, majd pedig bolygószintű menetrendjét:


•    A prosperáló izraelita népek Istentől való teljes elfordulása, ami által fellazul ezen társadalmak erkölcsi szövete
•    Mindez különböző természeti katasztrófák által végbemenő figyelmeztető csapásokat eredményez.
•    A figyelmeztetés semmibevételét a fokozódó gazdasági nehézségek és az össztársadalmi káosz követi
•    A káoszt az éhínség dögvész és anarchia tetőzi
•    Az így szétzilált izraelita nemzetek összeomlanak, amit a asszír katonai invázió követ, majd a népirtás, a szétszórattatás és a fogság
•    A maradék megtérése és a helyreállítása
•    Az Izraelt büntető népek megbüntetése a visszatérő Krisztus által – Az Úr haragjának nagy napja!


A teljes cikk letölthető PDF és DOC formátumban.