CoG


A judaizmus „kóser” okkultizmusa

Letölthetõ Word dokumentum

Letölthetõ PDF dokumentum

Nagyon sok keresztény él abban a tudatlanság netovábbját demonstráló tévhiedelemben, hogy a judaizmus és különösképpen annak az ortodox ágazatai az ószövetségi vallást, illetve rendtartást követik. Eszerint a judaizmus az az Ószövetség, a kereszténység pedig az Újszövetség vallása. Pedig a valóságban a jellegzetes rabbinikus judaizmust éppenséggel az ószövetségi rendtartás megszegése, majd annak a megszűnése eredményezte, így a ma ismert judaizmus egy emberi hagyományokra felépült vallási pótlék. Való igaz, hogy a judaizmusban az ószövetségi Írásokat használják, arra hivatkoznak, és gazdagon találhatók benne valós ószövetségi elemek, de ugyanakkor bőségesen megtalálhatóak az azzal teljesen összeegyeztethetetlen pogány, mi több, okkult elemek is. A judaizmus legszentebb könyve a Talmud, ami a héber Biblia rabbinikus értelmezését tartalmazza. De ami még ennél is különösebb, a judaizmus át van itatva az Ószövetségben tiltott misztikus és okkult elemekkel. Mivel a zsidókra legtöbben továbbra is úgy tekintenek, mint az Ószövetséget fenntartó népre, a judaizmus okkultizmusát egy Isten által szankcionált jelenségnek vélik, vagyis egyféle „kóser okkultizmusnak” tartják. Az alábbiakban a judaizmus ezen okkult kötődéseire kívánunk fényt vetni egy rövid kurzus erejéig. A téma azért is fontos és aktuális, mert az elmúlt néhány évtizedben a fősodratú kereszténység bizonyos irányzatai egy jelentős judaizálási folyamaton mentek keresztül, miáltal magukévá tették annak okkult elemeit is. Ha bárki, akarva, akaratlanul ebbe a kelepcébe került, annak őszintén szembe kell nézni a tényekkel és változtatnia kell a hitrendszerén.


 

Church of God

 Copyright © 2020, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetõek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


 

A teljes cikk letölthetõ PDF és DOC formátumban.