CoG

Naptár 2017

Az alábbi táblázat tartalmazza a tengerészeti alkonyat* jeruzsálemi időpontját (TA) is, ami meghatározza, hogy mely napra esik az újholdnap megtartása. Az időpontokat az U.S. Tengerészeti Megfigyelőközpont (U.S. Naval Observatory) és az Ausztrál Földmérészeti Intézet Hírszolgáltatása (Australian Surveying & Land Information Group (AUSLIG)) adatai alapján adtuk meg. A megtartandó napokat feltüntetjük a pogányok által bevezetett naptár szerint is.

*A tengerészeti alkonyat az az időpont, amikor az alkonyodó nap középpontja 12 fokkal a horizont alá bukik, de még annyi fényt áraszt, hogy a környezet körvonalai még halványan kivehetőek, viszont maga a horizont és a környezet apróbb részletei már kivehetetlenek. Ez a rövid időszak a szürkület, illetve alkony.

Az újhold adatai és egyéb időpontok a http://www.usno.navy.mil honlapról származnak. Ellenőrzés céljából a CCG honapon található naptár adatait használtuk. A Nap, Hold  felketére és nyugtára vonatkozó adatokat itt talál.

(2019)

(Tavaszi napéjegyenlőség: 2019. március 20,  23:58-kor jeruzsálemi idő szerint)

Az előző évi naptár fájlként letölthető innen.

 

 

Az Újholdak
Jeruzsálemi idő szerint

 

Jeruzsálemi

      (TA*)


A megtartandó napok a világi naptár szerint


 
A bibliai naptár szerint  megtartandó ünnepnapok

[*Megjegyzés: hónapok nevei babiloni nevek, amit a zsidók átvettek]

 

Bibliai referenciák

2019. jan. 6. 03:28 17:47 2019. jan. 6. Vasárnap  11. hó 1. nap [Shebat]   újholdnap Zak 1:7; Ezék 46:1-6
2019. febr. 4. 23:03 18:10 2019. febr. 05. Kedd  12. hó 1. nap [Adár]       újholdnap  Eszt. 3:12; 8:12; Ámós 8:4-6
2019. márc. 6. 18:04 18:33 2019. marc. 6. Szerda  13. hó 1. nap [Adár II.]       újholdnap  

2019. ápr. 5. 10:50

18:55

2019. ápr. 05. Péntek

  1. hó. 1. nap: Újév -  [Niszán v. Abib]

 A Templom felszentelése

                                              újholdnap

Zsolt.81:1-7; 2Móz.12:2; 13:3-4; Eszt.3:7; 2Krón.29; Ezék.45:18;

1Kor 3:17; 6:19; Márk 11:15-16; Ján.17:17

 

 

2019. ápr. 17. Szerda
(
sötétedés után megtartandó)

 1. hó. 13. nap [naplementétől 14.] =

 Az Úrvacsora

2Móz 24:8; Zsid 9:14-22; Jer 31:31; Máté 26:17. 26,28; Ján 6:53-58;

Ján 6 13:1-15; 1Kor 11:23-32

 

 

2019. ápr. 18. Csütörtök

  1. hó. 14. nap [Niszán 14] = A Felkent halálának emlékezése (15 óra nappal)


Páskha
(sötétedés után)
és Virrasztás

2Móz 12:2-14; 3Móz 23:5; 5Móz 16:1-2; Máté 27:45; Márk 15:33-38;

Luk 23:44-46; 1Kor 5:7-8

 

 

2019. ápr. 19. Péntek

 1. hó. 15. nap [Niszán 15] =

A kovásztalan kenyerek  ünnepének 1. napja

2Móz 12:16. 18. 42; 23:15; 34:18; 3Móz 23:6. 7; 4Móz 28:17. 18; 5Móz 16:8; ApCsel 12:3-5; 20:6; Júd.12

 

 

2019. ápr. 21. Vasárnap

 Az első kéve (ómer) bemutatása

(A Felkent feltámadásának és első mennybemenetelének emlékezése)

 (d.e. 9:00)

 

3Móz 23:9-14; Józs 5:10-12;

Ján 20:1. 16-18

 

 

 

2019. ápr. 25. Csütörtök

(sötétedésig)

1. hó. 21. nap [Niszán 21]

A kovásztalan kenyerek utolsó napja

2Móz 12:18; 3Móz 23:8; 5Móz 16:18; ApCsel 20:6

2019. máj. 5.  00:55

19:19

2019. máj. 5. Vasárnap

 2. hó 1. nap [Iyar]      újholdnap

1Kir 6:1.37; 4Móz 10:10. 29:6;

Ézs 20:18-24; Kol 2:16-17

2019. jún. 3. 12:02

19:42

2019. jún. 3. Hétfő

 3. hó 1. nap [Siván]       újholdnap 

Eszt 8:9; Ézs 66:23

 

 

2018. jún. 9. Vasárnap

 Hetek Ünnepe

 Pünkösd  (d.e. 9:00)

2Móz 23:16a; 34:22a; 3Móz 23:15-21; 5Móz 16:9-10; ApCsel 2:1.15; 20:16

2019. júl. 2. 21:16

19:51

2019. júl. 3. Szerda

 4. hó 1. nap [Tammuz]   újholdnap 

Jer 39:2; 2Kir 4:23

2019. aug. 1.  05:12

19:34

2019. aug. 1. Csütörtök

 5. hó 1. nap [Ab]            újholdnap 

4Móz 33:38; Zak 7:3; 2Krón 2:4

2019. aug. 30. 12:37

19:00

2019. aug. 30. Péntek

 6. hó 1. nap [Elul]          újholdnap

Néh 6:15; 2Krón 8:13

2019. szept. 28. 20:26

18:24

2019. szept. 29. Vasárnap

 7. hó 1. nap [Tishri] =   Kürtök ünnepe

                                      újholdnap

1Kir 8:2; Ezsd 3:5-6; 3Móz 23:24; 4Móz 29:1; Máté 24:29-51; Kol 3:4; 1Thessz 4:13-17

 

 

2019. okt. 8. Kedd

  7. hó 10. nap = Engesztelés ünnepe
(
böjt)

3Móz 23:27-29; ApCsel 27:9

 

 

 

2019. okt. 12. Szombat
(sötétedésig megtartandó)

 Az egybegyűjtés

3Móz 23:34-35; 5Móz 16:13

 

 

2019. okt. 13. Vasárnap

 7. hó 15. nap  = Sátorok ünnepe

3Móz 23:34-35; Zak 14:16-19

 

 

2018. okt. 20. Vasárnap
(sötétedésig)

 7. hó 22. nap  = Az utolsó nagy nap

3Móz 23:34-39; Ján 7:2. 37-39; Júd 6

2019. okt. 28. 05:38

17:47

2019. okt. 28. Hétfő

 8. hó 1. nap [Heshvan]  újholdnap

1Kir 6:38; 2Krón 31:3

2019. nov. 26.  17:05

17:32

2019. nov. 26. Kedd

 9. hó 1. nap [Kiszlev]    újholdnap

Néh 1:1; Zak 7:1

2019. dec. 26. 07:13

17:39

2019. dec. 26. Csütörtök

 10. hó 1. nap [Tebeth]   újholdnap

Eszt 2:16; Zsolt 104:19

2020. jan. 24. 23:42

18:01

2020. jan. 25. Szombat

 11. hó 1. nap [Shebat]   újholdnap

Zak 1:7; Ezék 46:1-6

2020. febr. 23. 17:32

18:25

2020. febr 23. Vasárnap

 12. hó 1. nap [Adár]       újholdnap

Eszt. 3:12; 8:12; Ámós 8:4-6

 

Megjegyzés: Az itt megadott dátumok nem feltétlenül esnek egybe a zsidók által megtartott napok dátumaival. Ennek az az oka, hogy a zsidók a Krisztus utáni negyedik századtól - az ún. Hillel Naptár bevezetésével - eltérően számítják az év kezdetét, előre kalkulálva a hetedik hónapot (Tishri 1), majd onnan visszaszámolva adják meg az év kezdetét. Emellett tartalmaz bizonyos, szintén Hillel rabbi által kialakított halasztási törvényszerűségeket is. A halasztási törvények célja az ünnepnapok eltolása [halasztása] oly módon, hogy a nagy ünnepnapok ne kerüljenek a heti szombat mellé. Vagyis ne legyenek dupla napos ünnepek. Ezzel az ünnepek és szombatok megtartását szándékozták könnyíteni, de az ilyen emberi érvekre alapozott változtatásokkal eltérnek a bibliai naptártól. Mivel az ünnapnapokat számos alkalommal eltolják a pontos bibliai dátumoktól - néha akár egy hónappal is -, így lényegében egy ahhoz hasonló változtatást hoztak létre, mint azok a keresztények, akik saját elgondolásaik alapján áthelyezték a szombati pihenőnapot vasárnapra.

 ♦