CoG

Naptár 2017

Az alábbi táblázat tartalmazza a tengerészeti alkonyat* jeruzsálemi időpontját (TA) is, ami meghatározza, hogy mely napra esik az újholdnap megtartása. Az időpontokat az U.S. Tengerészeti Megfigyelőközpont (U.S. Naval Observatory) és az Ausztrál Földmérészeti Intézet Hírszolgáltatása (Australian Surveying & Land Information Group (AUSLIG)) adatai alapján adtuk meg. A megtartandó napokat feltüntetjük a pogányok által bevezetett naptár szerint is.

*A tengerészeti alkonyat az az időpont, amikor az alkonyodó nap középpontja 12 fokkal a horizont alá bukik, de még annyi fényt áraszt, hogy a környezet körvonalai még halványan kivehetőek, viszont maga a horizont és a környezet apróbb részletei már kivehetetlenek. Ez a rövid időszak a szürkület, illetve alkony.

Az újhold adatai és egyéb időpontok a http://www.usno.navy.mil honlapról származnak. Ellenőrzés céljából a CCG honapon található naptár adatait használtuk. A Nap, Hold  felketére és nyugtára vonatkozó adatokat itt talál.

(2017)

(Tavaszi napéjegyenlőség: 2017. március 20,  12:28-kor jeruzsálemi idő szerint)

Az előző évi naptár fájlként letölthető innen.

 

 

Az Újholdak
Jeruzsálemi idő szerint

 

Jeruzsálemi

      (TA*)


A megtartandó napok a világi naptár szerint


 
A bibliai naptár szerint  megtartandó ünnepnapok

[*Megjegyzés: hónapok nevei babiloni nevek, amit a zsidók átvettek]

 

Bibliai referenciák

2017. jan. 28. 02:07 18:05 2017. jan. 28. Szombat  12. hó 1. nap [Adár]       újholdnap Eszt. 3:12; 8:12; Ámós 8:4-6
2017. febr. 26. 16:58 18:28 2017. febr. 26. Vasárnap  13. hó 1. nap [Adár II.]    újholdnap  

2017. márc. 28. 4:57

18:49 

2017. márc. 28. Kedd

  1. hó. 1. nap: Újév -  [Niszán v. Abib]

 A Templom felszentelése

                                              újholdnap

Zsolt.81:1-7; 2Móz.12:2; 13:3-4; Eszt.3:7; 2Krón.29; Ezék.45:18;

1Kor 3:17; 6:19; Márk 11:15-16; Ján.17:17

 

 

2017. ápr. 09. Vasárnap
(
sötétedés után megtartandó)

 1. hó. 14. nap [Niszán 14] =

 Az Úrvacsora

2Móz 24:8; Zsid 9:14-22; Jer 31:31; Máté 26:17. 26,28; Ján 6:53-58;

Ján 6 13:1-15; 1Kor 11:23-32

 

 

2017. ápr. 10. Hétfő

  1. hó. 14. nap [Niszán 14] = A Felkent halálának emlékezése (15 óra nappal)


Páskha
(sötétedés után)
és Virrasztás

2Móz 12:2-14; 3Móz 23:5; 5Móz 16:1-2; Máté 27:45; Márk 15:33-38;

Luk 23:44-46; 1Kor 5:7-8

 

 

2017. ápr. 11. Kedd

 1. hó. 15. nap [Niszán 15] =

A kovásztalan kenyerek  ünnepének 1. napja

2Móz 12:16. 18. 42; 23:15; 34:18; 3Móz 23:6. 7; 4Móz 28:17. 18; 5Móz 16:8; ApCsel 12:3-5; 20:6; Júd.12

 

 

2017. ápr. 16. Vasárnap

 Az első kéve (ómer) bemutatása

(A Felkent feltámadásának és első mennybemenetelének emlékezése)

 (d.e. 9:00)

 

3Móz 23:9-14; Józs 5:10-12;

Ján 20:1. 16-18

 

 

 

2017. ápr. 17. Hétfő

(sötétedésig)

1. hó. 21. nap [Niszán 21]

A kovásztalan kenyerek utolsó napja

2Móz 12:18; 3Móz 23:8; 5Móz 16:18; ApCsel 20:6

2017. ápr. 26.  14:16

19:12

2017. ápr. 26. Szerda

 2. hó 1. nap [Iyar]      újholdnap

1Kir 6:1.37; 4Móz 10:10. 29:6;

Ézs 20:18-24; Kol 2:16-17

2017. máj. 25. 21:44

19:36

2017. máj. 26. Péntek

 3. hó 1. nap [Siván]       újholdnap 

Eszt 8:9; Ézs 66:23

 

 

2017. jún. 04. Vasárnap

 Hetek Ünnepe

 Pünkösd  (d.e. 9:00)

2Móz 23:16a; 34:22a; 3Móz 23:15-21; 5Móz 16:9-10; ApCsel 2:1.15; 20:16

 2017. jún. 17.  04:31

19:51 

2017. jún. 24. Szombat

 4. hó 1. nap [Tammuz]   újholdnap 

Jer 39:2; 2Kir 4:23

2017. júl. 23.  11:45

19:42

2017. júl. 23. Vasárnap

 5. hó 1. nap [Ab]            újholdnap 

4Móz 33:38; Zak 7:3; 2Krón 2:4

2017. aug. 21.  20:30

19:11

2017. aug. 22. Kedd

 6. hó 1. nap [Elul]          újholdnap

Néh 6:15; 2Krón 8:13

2017. szept. 20. 07:30

18:31

2017. szept. 20. Szerda

 7. hó 1. nap [Tishri] =   Kürtök ünnepe

                                      újholdnap

1Kir 8:2; Ezsd 3:5-6; 3Móz 23:24; 4Móz 29:1; Máté 24:29-51; Kol 3:4; 1Thessz 4:13-17

 

 

2017. szept. 29. Péntek

  7. hó 10. nap = Engesztelés ünnepe
(
böjt)

3Móz 23:27-29; ApCsel 27:9

 

 

 

2017. okt. 03. Kedd
(sötétedésig megtartandó)

 Az egybegyűjtés

3Móz 23:34-35; 5Móz 16:13

 

 

2017. okt. 4. Szerda

 7. hó 15. nap  = Sátorok ünnepe

3Móz 23:34-35; Zak 14:16-19

 

 

2017. okt. 11. Szerda
(sötétedésig)

 7. hó 22. nap  = Az utolsó nagy nap

3Móz 23:34-39; Ján 7:2. 37-39; Júd 6

2017. okt. 19. 21:12

17:55

2017. okt. 20. Péntek

 8. hó 1. nap [Heshvan]  újholdnap

1Kir 6:38; 2Krón 31:3

2017. nov. 18.  13:42

17:34

2017. nov. 18. Szombat

 9. hó 1. nap [Kiszlev]    újholdnap

Néh 1:1; Zak 7:1

2017. dec. 18. 08:30

17:36

2017. dec. 18. Hétfő

 10. hó 1. nap [Tebeth]   újholdnap

Eszt 2:16; Zsolt 104:19

2018. jan. 17. 04:17

17:56

2018. jan. 17. Szerda

 11. hó 1. nap [Shebat]   újholdnap

Zak 1:7; Ezék 46:1-6

2018. febr. 15. 23:05

18:19

2018. febr 16. Péntek

 12. hó 1. nap [Adár]       újholdnap

Eszt. 3:12; 8:12; Ámós 8:4-6

 

Megjegyzés: Az itt megadott dátumok nem feltétlenül esnek egybe a zsidók által megtartott napok dátumaival. Ennek az az oka, hogy a zsidók a Krisztus utáni negyedik századtól - az ún. Hillel Naptár bevezetésével - eltérően számítják az év kezdetét, előre kalkulálva a hetedik hónapot (Tishri 1), majd onnan visszaszámolva adják meg az év kezdetét. Emellett tartalmaz bizonyos, szintén Hillel rabbi által kialakított halasztási törvényszerűségeket is. A halasztási törvények célja az ünnepnapok eltolása [halasztása] oly módon, hogy a nagy ünnepnapok ne kerüljenek a heti szombat mellé. Vagyis ne legyenek dupla napos ünnepek. Ezzel az ünnepek és szombatok megtartását szándékozták könnyíteni, de az ilyen emberi érvekre alapozott változtatásokkal eltérnek a bibliai naptártól. Mivel az ünnapnapokat számos alkalommal eltolják a pontos bibliai dátumoktól - néha akár egy hónappal is -, így lényegében egy ahhoz hasonló változtatást hoztak létre, mint azok a keresztények, akik saját elgondolásaik alapján áthelyezték a szombati pihenőnapot vasárnapra.

 ♦