CoG

Pergamon, II. rész

Sátán székhelye - Aszklépiosz kultusza, a New Age előfutára

Letölthetõ Word dokumentum

Letölthetõ PDF dokumentum

Pergamon nem csupán politikai és kulturális szempontból volt egy nagyon fontos városa az ókori világnak, de bibliai szempontból is. Ugyanis a Jelenések könyve szerint egy bizonyos időben itt volt Sátán földi székhelye. Így bibliai és azon belül próféciai szempontból fontos megérteni azt, hogy valójában mit is jelentett ez akkor, s mi a korunkra vonatkozó próféciai relevanciája. Sátán egy szellemi lény, aki e világ isteneként a föld légkörében körbe-körbe járja a világot, hogy a maga negatív, gonosz szándékai szerint befolyásolja annak lakóit és alakítsa a politikai trendeket, s ebből fakadóan a történelmi eseményeket (vö. 2Kor. 4:4; Jób 1:7, 2:2; 1Pét. 5:8). Ahol Sátán rendkívül sikeresen képes befolyásolni egy uralkodót, népességet, illetve egy térség politikai állapotát, és kialakított egy számára megfelelő szellemi bázist, azt a helyet a bázisává teszi. Hiszen ha egy uralkodó és annak egész birodalma, katonai és gazdasági ereje az ő közvetlen szellemi befolyása alatt áll, akkor ezt hatékony földi eszközként, ha kell, akár erőszakszervezetként használhatja a maga érdekében. Értelemszerűen ott megállapodik, azt teszi meg a főhadiszállásává, ahová visszatér a körutjairól. A Jelenések 12:13 verse szerint az I. század körüli időkben Pergamon volt az a város, ahová Sátán a székhelyét tette, noha a Szentírás nem ismerteti azt, hogy ez konkrétan mikortól és meddig tartott.  Erre a történelemből kapjuk meg a választ. A krisztusi hit megjelenésével Pergamon egy szellemi csatatérré vált, ahol hevesen ütközött a sátáni és az Isten szentjeinek szellemisége. A próféciákból tudhatjuk, hogy Sátán utolsó földi székhelye Jeruzsálem lesz, onnan terjed ki globális szintre mindaz, aminek az egykori Pergamon egyféle elő típusa volt az utolsó ilyen székhelynek. Ez oknál fogva a pergamoni gyülekezethez szóló üzenetnek a végidőkben lesz igazán relevanciája, s ennek kibontakozása a szemünk előtt megy végbe, már amennyiben felfogjuk az idők jeleit.


 

Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2019 Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetõek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


 

A teljes cikk letölthetõ PDF és DOC formátumban.