CoG


A rabszolgatartás és a Biblia 

Letölthetõ Word dokumentum

Letölthetõ PDF dokumentum

Lehet-e egy ember egy másik embernek a tulajdona? Ha ezt a kérdést ma bármilyen közegben is tennénk fel, a válasz egy gyors, határozott és magabiztos „NEM!” lenne. Legyen az akár vallásos ember, akár ateista, és foglaljon állást a politikai paletta jobb, vagy bal oldalán, a megkérdezett minden bizonnyal ugyan ezt a gyors és nagyon határozott nemleges választ adná. Legalább e téren teljes az egyetértés még az egyébként egymással teljesen ellentétes politikai oldalakat képviselő emberek köreiben is. A felvilágosodás és humanizmus eszmeisége, az emberi méltóságra való hivatkozás, valamint a jakobinusok „szabadság, egyenlőség, testvériség” elve - mint oly sok más „elavult” intézmény felett -, diadalmaskodott a rabszolgatartás évezredeken át tartó gyakorlata felett is! A szekuláris humanisták szerint ma már csak a szellemileg elmaradott és a vallási fanatizmustól túlfűtött emberek nem méltányolják a felvilágosodásnak köszönhető társadalmi „előrehaladást,” ők akadályozzák a teljes egyenlőség és az emberi testvériség globális szintű megvalósításának célját. Így talán nem véletlen az, hogy a modern, névleges kereszténység is gyakran a humanista elvekhez igazodva formálta meg a társadalmi életet érintő dogmatikáját, nem pedig a Szentírásba foglalt Isten általi kinyilatkoztatásra alapozva. A humanista felfogás azonban alapvetően elveti a Bibliában levetett erkölcsi rendet, sőt, inkább annak az alternatívája kíván lenni! Ezoknál fogva a bibliai kereszténység értékrendje teljesen összeegyeztethetetlen a humanizmus értékrendjével. Mi az Isten Gyülekezeteiben a Bibliára hivatkozva kívánunk választ nyújtani a társadalmi kérdésekre, és Isten törvényének szemszögéből adunk választ a rabszolgatartással kapcsolatos kényes kérdésekre is. Ebben az írásban egy gyors bemutató erejéig áttekintjük az intézmény történelmét. 

Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2014, 2020, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetõek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


 

A teljes cikk letölthetõ PDF és DOC formátumban.