CoG

Az Ádám előtti teremtés a réselmélet fényében

 

Letölthető Word dokumentum

Letölthető PDF dokumentum

 

Az Ádám előtti Földkorszak az Isten mindenre kiható tervének egy nagyon fontos és rendkívül hosszú korszaka volt. Ez a korszak a mennyek és a Föld megteremtésével vette kezdetét, és 6000 évvel ezelőtt a lázadó rend közreműködése által tohu vá bohu-ba [káoszba] esett fizikai világ újra rendezésével, vagy újra teremtésével, valamint az ádámi ember megteremtésével zárult le. Isten bevonta az általa teremtett szellemi lényeket, vagyis az angyalokat a fizikai világ erőinek irányításába, fenntartásába. Hasonlóan ahhoz, ahogyan az emberre bízta e Földi világ „gondozását”. Tudjuk azt, hogy valamikor a fizikai világ megteremtése után az Isten szellemi fiainak egyharmad része fellázadt az isteni rend ellen egy hatalmas erővel felruházott angyal vezetése alatt. Ezzel az eseménnyel az angyali, vagy szellemi világ két rendre, a lázadók és az Istenhez hűek rendjeire szakadt.

A sumérok szerint az „istenek egy nagy háborúja” az általuk Tiamat-nak nevezett bolygón, vagyis azon az ős Földön ment végbe, ami ezután a Sátán és a vele lázadó angyalok hatalma alá adatott. Ez alatt a rendkívül hosszú korszak alatt (több száz millió évről beszélünk) Isten türelmesen hagyta és engedte azt, hogy az angyalok teljes mértékben maguk formálják meg a saját jellemüket, illetve azt, hogy teljessé érleljék ki magukban a jó vagy rossz követésének akaratát. Tették ezt úgy, hogy közben ismerték Isten tökéletes akaratát, jellemét és tulajdonságait. Isten teljes szabadságot adott a Földet uraló lázadó szellemi rend immáron „bukott” angyalainak ahhoz, hogy egyre merészebben és messzebbmenően kövessék a maguk akaratát és útjait. Ezt bizonyítják az adott Földkorszaknak az általuk elvégzett teremtéskísérletei, annak fizikai élővilága, majd pedig a humanoid lények megalkotása és az azokkal való genetikai manipulációk. Ahogy Isten időt adott a kánaánitáknak arra, hogy bűneiket a teljességre halmozzák (1Móz. 15:16), úgy az angyalokat is hagyta egyre messzebb menni és mélyebbre süllyedni a vétkeikben. Ez egy több százmillió, vagy akár néhány milliárd éves folyamat volt, egy olyan korszak, ami magában foglalta a dinoszauruszok és emberszerű (humanoid) lények különböző fajtáinak a megjelenését. A természetfeletti erő nagy hatalom és felelősség, mert azok a lények, akik a bűn és tökéletlenség állapotában bírnak ilyen erővel, azok bizony képesek univerzális káoszt és romlást okozni. És pontosan ez történt, emiatt jött el egy olyan univerzális pusztulás, ami tohu vá bohu-t, azaz káoszt és kietlenséget okozott a Földön is. Ebből a pusztulásból állította helyre Isten a Földünket és naprendszerünket kb. 6000 évvel ezelőtt, a hat napos teremtés alkalmával, létrehozva a mai állapotokat és az emberi élethez megfelelő körülményeket, s magáévá pecsételve ezt a szombati pihenőnappal. E teremtés felett a bukott rend hatalma már erősen korlátozva lett, nem alkothatnak és teremthetnek az akaratuk szerint, mert méltatlanokká váltak erre, ám hatalmukban áll szellemileg befolyásolni az ádámi emberiséget.

Habár az első Földkorszak eseményei nem érintik közvetlenül az ádámi emberiséget, azonban annak ismeretében mélyebb belátást nyerhetünk a teremtés rejtelmeibe, és levonhatunk belőle jó néhány számunkra hasznos és nagyon tanulságos leckét. A hagyományos kereszténység értelmezése szerint Földünk mindössze hatezer éves. Az ebbe vetett “hit”-nek nyilvánított meggyőződés azonban ellentmond nem csak a modern tudományos és geológiai tényeknek, és nem csak az ősi mitológiai utalásoknak, de magának a Bibliának is.
 


 

Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2018 Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


 


A cikk feltöltés alatt, letölthető PDF és DOC formátumban