CoG

Az Úrvacsora szertartása [157]

 (1. Kiadás 19960318-19960318)

 

Ennek a rövid írásnak az a célja, hogy egyféle útmutatót adjon azoknak a testvéreknek, akiknek nincs lehetőségük az Úrvacsorát egy nagyobb gyülekezetben, vének jelenlétében magukhoz venni.


PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

email: secretary@ccg.org

(Copyright © 1996 Wade Cox)

Minden jog fenntartva: A kiadványok errõl a honlapról szabadon másolhatóak és terjeszthetõek abban az esetben, ha a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra vagy terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Rövid kivonatok vagy idézetek felhasználhatók kritikus hozzászólásokban és elemzésekben a kiadási jog megsértése nélkül.

Ez a kiadvány megtalálható a Világhálón: http://www.logon.org és http://www.ccg.org


Hogyan vegyük magunkhoz az Úrvacsorát vének jelenléte nélkül?

 

Ha az egyén a Biblia elvárásai szerint megfelel az Úrvacsora elfogyasztására, de nincs arra lehetősége, hogy megjelenjen Isten valamelyik gyülekezetének erre kijelölt helyén az adott időben, akkor az egyénnek lehetősége van azt egyedül, vagy más, arra szintén alkalmas személyekkel magához venni.

Az Úrvacsorára készülve meg kell vásárolni a szükséges zsidó Matzoth-ot vagy Pászkát, vagy ha ez nem elérhető, akkor kis mennyiségű kovásztalan kenyér sütése szükséges. Ebben az esetben a sütéskor nem használható élesztő, sütőpor, vagy más kelesztőanyag. Némely, boltban kapható keksz szintén használható, ha azok megfelelőek a fenti szempontból.

Szintén szükséges egy üveg vörösbor, lehetőleg jobb minőségű. Nem használhatóak olyan borok, amelyek tömény szesszel vannak felerősítve, mint pl. a sherry.

Szőlőlevet nem használt ezen az ünnepen egyetlen zsidó vagy izraelita sem, beleértve Krisztust, az apostolokat, és a megalakult újszövetségi keresztény Egyházat. Néhány szekta vagy csoport az elmúlt évszázadokban meghamisította az igazságot ezzel kapcsolatban. A szőlőlé élettelen, míg a bor élő, és az emberként eljött Krisztus élő vérét szimbolizálja.

Elő kell még készíteni páronként egy lavór tiszta vizet és törölközőt a lábmosás szertartásához, ami a vacsora előtt, nem sokkal sötétedés után tartandó meg. Az erre kijelölt helységnek tisztának, rendezettnek kell lennie. Egy tálcára helyezzünk el kis mennyiségű adagokat kiosztva a borból és a kenyérből, fehér szalvétával letakarva. A bort kis pohárkákban és kis mennyiségben kell adni minden résztvevőnek.

A vacsora nem fogyasztható el saját otthonban, hanem házon kívül, egy más helyen kell megtartani, csakúgy, mint a másnap este tartandó Emlékezetes Napot, az 5Mózes 16:6-7alapján. Az ünnep első napjának reggelén haza lehet menni. Akik egészségügyi okokból nem képesek elhagyni otthonukat, azok otthon is megtarthatják.

A szolgálat ideje alatt komolyan kell viselkedni, de az egymással való beszélgetés nem tiltott. A család feje, vagy több résztvevő esetében az erre kijelölt személy tartja meg a szolgálatot. Az Úrvacsorán elhangzó szolgálat részletes leírása  megtalálható Az Úrvacsora [103] című írásban. Annak az írásnak a körvonalai követendőek a szolgálatadás során. Olyan személyek, akik nem merítkeztek alá, nem osztozhatnak magában a szertartásban, de jelen lehetnek, és végignézhetik azt. Ez egy nagyon fontos megemlékezés a mi Urunk Jézus Krisztus Utolsó Vacsorájáról, mielőtt feláldoztatott másnap estére, mint a tökéletes áldozati Bárány, a Páskha, amelyet azon a következő estén fogyasztottak el, az Emlékezetes Napon (2Móz.12:8; 5Móz.16:6-7). Ezzel az Emlékezetes Nappal kezdődik meg a bibliai Páskha ünnepe. Ez az ünnep a kivonuláskor lett elrendelve Izraelnek, amikoris a pászka vagy áldozati bárány elfogyasztása  megóvta őket a halál angyalától.

Az első napi (Úrvacsora) szolgálatban használt kenyér és bor, valamint a második nap (az Emlékezetes Este) vacsorájának maradéka nem maradhat meg az első ünnepnap reggeléig! A maradékokat meg kell semmisíteni.

Ha az Úrvacsora című írás nincs kéznél, akkor a szolgálatot vezető személy olvassa fel a Lukács 22:7-8 és 14-15; majd Máté 26:17, 26-30 verseket. Ezután folytathatja az 1Kor 11:23-30 és János 13:1-17 felolvasásával. Ha legalább két személy jelen van, akkor ezután a lábmosás szertartása következhet. Ahol többen vannak, ott nemek szerint elválasztva, külön tegyék ezt meg. Egy egyedülálló személynek természetesen ezzel nem kell foglalkoznia. A lábmosás után a helységet tegyük rendbe, az ott használt eszközöket félretéve.

Ezután a borról és kenyérrõl a szalvétát levéve, a szolgálatot vezető személy hálát ad a kenyérért, és áldást kér arra, mint Jézus Krisztus testének jelképére. A kenyeret kis darabokra törve szétosztja a résztvevőknek, akik azt csendben elfogyasztják.

A kenyér elfogyasztása után a szolgálat vezetője imában köszönetet mond a borért, és áldást kér arra, mint Jézus Krisztus vérének jelképére, amelyet bűneink megbocsátásáért ontott ki. A bort ezután pohárkákba kiöntve szétosztja a résztvevőknek, amit azok megisznak, szimbolizálva a Jézus vérében való bűnbocsánat megújulását.

Ezután a poharakat és a fel nem használt kenyérdarabokat vissza kell helyezni a tálcára, s újra letakarni a szalvétával.

Ennek végeztével a szolgálat a János 13:18-tól 17:26-ig tartó felolvasással fejeződik be. Krisztus, miután elmondta az azokban elhangzottakat, kiment a kertbe, ahol Őt elfogták, hogy keresztre feszítsék. Az olvasást folytatni lehet a keresztrefeszítésről írt idézetekkel is. A szolgálatot, ha van elég jelenlevő, csoportos énekkel, közös imádsággal lehet befejezni.

Ezután mindenki eltávozhat az ideiglenes lakhelyére.