CoG

Melkizedek eljövetele

A qumráni 11Q13-as tekercstöredék

 

Weboldal: www.churchofgod.hu


(...) És azt illetően, amit a Szentírás mond: „Ebben a jubileumi évben mindenki kapja vissza a birtokát." (3Móz. 25:13) És ez is írva van: „Az adósságelengedés módja pedig ez: egy hitelező se követelje felebarátjától, testvérétől azt a kölcsönt, amit embertársának kölcsönadott, mert adósságelengedést hirdettek az ÚRért.” (5Móz. 13:2) Ennek egy értelmezése az utolsó időket érinti, és a fogságban lévőket érinti, ahogyan azt Ézsaiás megmondta: “szabadulást [Jubileumot] hirdessek a foglyoknak” (Ézs. 61:1) (…) ahogyan (…) és Melkizedek örökségéből, mert (… Melkizedek) vissza fogja nekik adni mindazt, ami jogos tulajdonuk. Ő meghirdeti nekik a Jubileumot, s ily módon feloldja őket minden bűneiknek az adósterhétől. Meg fogja hirdetni ezt a rendeletet annak a jubileumi periódusnak az első hetében, ami kilenc jubileumi periódust követ.

Akkor majd az „Engesztelés Napját” a tízedik jubileumi periódus fogja követni, amikoris engesztelést ad a Világosság Fiai számára, és mindazoknak, akik Melkizedek számára lettek eleve elrendelve. (…) rajtuk (…) Mert ez az az idő, ami „Melkizedek kedvezményének éve”-ként rendeltetett, és hatalmában megítéli Isten szentjeit, és megalapozza az igazságos országlást, amint az Dávid énekében is meg van róla írva: „Egy Istenszerű lény helyét elfoglalja az Isten tanácsában; ítéletet tart az isteni lények között” (Zsolt. 82:1) A Szentírás még ezt mondja róla: „Foglald el helyed a legfelsőbb mennyben; egy isteni lény fogja megítélni a népeket (Zsolt. 7:7-8). Afelől, amit a Szentírás így mond: „Meddig ítélkeztek még álnokul, pártjukat fogva a bűnösöknek?!” (Zsolt. 82:2), ennek az értelmezése Beliált és a neki eleve elrendelt szellemeket érinti, mert mindannyian fellázadtak, elfordulva Isten rendeleteitől, s így teljesen gonosszá lettek.

Ezoknál fogva Melkizedek teljességben végrehajtja rajtuk azt a bosszút, amit Isten rendeletei megkívánnak. Ugyanekkor megszabadítja a foglyokat Beliál hatalma alól, valamint a neki rendelt szellemek hatalma alól. Vele lesznek majd mind az „igazságos isteni lények” (Ézs. 61:3).

(Az …) azt ami (t… minden) az isteni lények. A látogatás az Szabadítás Napja, amit kijelentett Ézsaiás próféta által a foglyokat illetően, minthogy a Szentírás mondja: „Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz; aki békét hirdet, örömhírt hoz, és kikiáltja a szabadulást. Aki azt mondja Sionnak: ‘a te isteni lényed uralkodóvá lett’”. (Ézs. 52:7).

Ennek az írásrésznek az értelmezése: „a hegyek” a próféták, azok, akik azért küldettek el, hogy meghirdessék Isten igazságát és prófétáljanak egész Izrael számára. „a hírnök” a Szellem által Fölkent, akiről Dániel beszélt: „Hatvankét hét elteltével megölnek egy Fölkentet” (Dán. 61:2). A „hírnök, aki örömhírt hoz, s aki meghirdeti az Szabadítást”, az az, akiről meg van írva: „Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. (Ézs. 61:2). Ennek az írásrésznek az értelmezése: Ő megtanítja nekik örökkévalóság periódusainak történelmét, (... és a rendeletekben) az igazság felől. (...) (... uralom), ami elmúlik Beliáltól és visszatér a Világosság Fiaihoz (...) (...), az Isten ítélete szerint, ahogyan az meg van írva róla: „Aki azt mondja Sionnak: ‘a te isteni lényed uralkodóvá lett”. (Ézs. 52:7).  „Sion” az az igazságosság fiainak gyülekezete, akik fenntartják a szövetséget és elfordultak attól, hogy a nép útját járják. Az „isteni lényed"  az Melkizedek, aki megszabadítja őket Beliál hatalma alól. Amint azt a Szentírás mondja: „Akkor szólaltassátok meg a kürtöket hangosan; a hetedik hónapban…” (3Móz. 25:9).