CoG

A kánaánita szórványnépek - A hettiták és az észak amerikai indiánok

 

Letölthető Word dokumentum

Letölthető PDF dokumentum

Ebben az írásban egy nagyon fontos, ugyanakkor egy titokzatos és leginkább csak a Bibliában említett kánaánita néppel, a hettitákkal foglalkozunk. Noha az egykori hettita birodalom történelmére egyre több fény vetődött az elmúlt években, a hettiták eredetét viszont még ma is vitatják a szekuláris történészek. A bibliai történelmet ismerő kutatók számára már sokkal világosabb e nép eredete, hiszen a Szentírás rámutat arra, hogy a hettiták Kánaán Het nevű fiától származnak. Eredetük tehát ismert, amit viszont továbbra is a titokzatosság homálya fed az az, hogy mi lett a további sorsa ennek az egykor oly jelentős és meghatározó népességnek? Vajon fel lelhetőek-e az utódaik a föld modern népei között, s ha igen, akkor hol? Amint azt látni fogjuk, a közhiedelem ellenére a hettiták nem pusztultak ki, nem is tűntek el nyomtalanul a történelem porondjáról és földünk lakosságának ma, ha nem is túl jelentős hányadát, de egy rendkívül sajátos elemét teszik ki.


 

Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2018 Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


 


A teljes cikk letölthető PDF és DOC formátumban.