CoG

 

Előszó „A CIONIZMUSRÓL” című írássorozatunkhoz

 

Az elmúlt negyed évszázadban az addig visszafogottabb keresztény cionizmus sokkal aktívabbá vált és a korábbiakhoz képest egy messze agresszívebb arculatot öltött magára. A keresztény cionisták ma már egy hatalmas és egyre növekvő tábort képviselnek, elsősorban az USA-ban, de egyre inkább Európában, így Magyarországon is. Az közismert tény, hogy ennek a jelentős tömbnek a legelkötelezettebb tagjait elsősorban a politikai paletta neo-konzervatív oldalát képviselő, felekezetileg pedig leginkább az új-protestáns (pünkösdi, karizmatikus) irányzatokhoz tartozó egyének teszik ki. Ez az aktívan és rendkívül aggresszív módon politizáló blokk teljes mellszélességgel, fenntartások nélkül és szervilis odaadással áll ki a szekuláris cionista Izrael állam politikai és gazdasági érdekei mellett. Teszik ezt abban a vak meggyőződésben, hogy ez szerves részét képzi a bibliai Izrael helyreállításának és pozitívan befolyásolják a végidők eseményeit. Az ideológia fanatikusabb képviselői vehemensen támadják és minden további nélkül megtagadják és leantiszemitázzák azokat a „hittestvéreiket”, akik bibliai okokra hivatkozva vetik el a politikai cionizmusnak úgy a zsidó, mint a keresztény változatát. Mivel a kereszténység továbbra is erősen megosztott e kérdésben, a cionista tábor legnagyobb kihívása az, hogy a szellemi zsarolás mellett valós bibliai alapokra helyezzék ezt a kizárólag politikai és humanista ideológiát. Erre pedig csak bizonyos próféciák teljes átértelmezése nyújt némi lehetőséget (az idevonatkozó próféciákkal egy másik részben foglalkozunk). Az „anticionista tábor” pedig tartozik azzal, hogy átfogó magyarázatokkal és bibliai érvekkel támassza alá a politikai cionizmus keresztény szempontból való illegitimitását.
A magunk részéről ezt egy három részből álló írássorozat keretein belül kívánjuk megtenni, amelyben az alábbi szempontok alapján elemezzük a témakört:

I. rész: Sion bibliai definíciója. Amint azt a címe is mutatja, az első részben a kifejezés bibliai használatmódja, valamint a fogalom definíciója kerül bemutatásra.

II. rész: A cionizmus útja – az antikrisztusitól az Antikrisztusig. Ebben a nagyon fontos részben azokat a folyamatokat kívánjuk röviden, de átláthatóan bemutatni, amelyek a Krisztus utáni zsidó álmessianizmussal kezdődtek meg és végül a modern politikai cionizmust eredményezték. Kifejtésre kerül az is, hogy milyen szerepet játszik ez a bibliai szempontból teljesen célttévesztett mozgalom az utolsó idők próféciai eseményeit illetően.

III. rész: Cionizmus a próféciákban? A harmadik részben azok a bibliai versek kerülnek elemzésre, amelyek a keresztény cionisták véleménye szerint hitelesítik a politikai cionizmust. Ezeknek a próféciáknak a szövegkörnyezetét megvizsgálva mutatunk rá a cionista tábor értelmezésmódjának a teljes csődjére.

IV. rész: A szikáriusok, régiek és újak. Ebben a részben a zelóták és a szikáriusok szellemiségét, az általuk vezetett lázadás körülményeit, valamint annak eredménytét, a zsidó nép honvesztését elemezzük és vetjük össze a modern zsidó állam állapotával.


E-mail: p.poli@mailcity.com  

Copyright ©2017. Póli Pál, Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

 http://www.churchofgod.hu