A qumráni tekercsek fordítása Fröhlich Ida "A qumráni szövegek magyarul" című könyve alapján

 Weboldal: www.churchofgod.hu


<< Vissza


1Q201

col . I. = 1. Henok 1:1-6
Az áldás szavai amelyekkel Énok megáldotta a kiválasztott igazakat, ő, aki jelen lesz a megítélés napján, hogy tanúskodjon az ellenség ellen. Az igazak pedig megmenekülnek. És példázatot mondva így szólt Énok, az igaz férfiú, akinek látomása Istentől való kinyilatkoztatás. Szent és mennyei látomás jelent meg előttem, és a Virrasztók és szentek szavaiból hallottam ezeket. És minthogy tőlük hallottam, mindent megtudtam és megértettem én. Nem a jelen nemzedé számára, hanem egy távoli nemzedéknek szólok most. A kiválasztottak felől, mint azt már mondottam, róluk beszélek, amikor azt mondom: ….. 'Eljön majd lakhelyéről, és leszáll a földre az örökkévaló Isten. A Sínai hegyre megy és megmutatkozik hatalmas seregével együtt; és megmutatkozik majd, vitézségének erejében, a legmagasabb égből. Remegni fog valamennyi Virrasztó, és kínozni fogják őket a rejtett helyeken, a föld minden határán. Megremeg majd a föld minden határa, őket pedig nagy reszketés és félelem fogja el, egészen a föld pereméig. Megremegnek, leomlanak és szétolvadnak a magaslatok, alásűlyednek a magas hegyek.


col. II. = 1.Henok 2:21-5:6
…. és megjelenésük rendjében tűnnek fel, és nem hágják át meghatározott rendjüket. Tekints a földre és szemléld műveit! Az elsőtől az utolsói mind változatlan, és mind látható (számodra)! A nyár jelei: […] száll le; és a tél jelei, hogy az egész föld vízzel telik meg, és a felhők esőt öntenek. Nézd, minden fa, valamennyiük levelet bont, majd lehullatja lombját, kivéve tizennégy fajtát, melyeknek lombja megmarad, és nem újul meg rajtuk két vagy három éven keresztül. Jegyezd meg a nyár jeleit: azt, hogy a nap magasan áll, a föld fölött, ti pedig harmatot kerestek, és rejtekhelyet előle a föld színén; és nem tudtok sem a földre, sem a kőre lépni, a forróság miatt. Nézd, és ismerd meg valamennyi fát: mind lombot hajt, a lomb beborítja őket, és gyümölcsöt hoznak és minden ékes gyümölcsük dícséri őket. Dícsérjük és szemléljük mindezeket a műveket, és lássuk be, hogy Isten, aki él       mindörökkön örökké, hozta létre mindezeket a műveket. Évről-évre nem változtatják műveiket, valamennyien az Ő szent szavát teljesítik. Ti viszont változtatjátok tetteiteket, és nem az Ő szavának megfelelően cselekedtek, hanem vétkeztek ellene, igen gyakran és makacsul; azon a napon bűnt követtek el az Ő nagysága ellen. Jaj nektek, keményszívűek, nem lesz nyugalmatok! Akkor átkozottak lesznek napjaitok és életetek évei elenyésznek. Pusztulásotok évei megsokszorozódnak az örök átok miatt. És nem lesz számotokra kegyelem és béke! Örök átok lesz hát nevetek minden igaz számára, és miattatok átkoznak el minden átkozottat. Minden bűnös és gonosz rátok fog esküdni, és minden bűnös …. []


col. III. = 1 Henok 6:4-8:1
Történt, amikor – azokban a napokban az emberfiak elszaporodtak – szép és csinos lányaik születtek. A Virrasztók, az ég fiai, meglátták és megkívánták őket ás így szóltak egymáshoz: 'Menjünk és válasszunk magunknak feleséget az emberek lányai közül, had nemzzünk magunknak fiakat. Semihaza azonban, aki vezérük volt, így szólt hozzájuk: "Félek, nem akarjátok véghez vinni ezt a tettet, és én egyedül bünhődöm e nagy bűnért" Ők válaszoltak és így szóltak hozzá mindannyian: Tegyünk esküt valamennyien. és kössünk szövetséget egymással (fogadjuk egymásnak eskü alatt), hogy egyikünk sem áll el ettől a merész tervtől, amíg az a tettet véghez nem vittük. Akkor esküt tettek mindnyájan, egy emberként, és szövetséget kötöttek egymással. Kétszázan voltak összesen azok, akik leszálltak Járéd napjaiban a Hermon hegy csúcsára. Azért nevezik ezt a hegyet Hermonnak, mivel itt tettek esküt és szövetkeztek egymással. Vezetőik nevei pedig a következők: [….] Semihaza, a vezérük; Ar'taqof, a második ő utána; Ramt'él, a harmadik ő utána; Kokab'él,a negyedik ő utána, []'él, az ötödik őutána; Ram'él, a hatodik ő utána; Dani'él, a hetedik őutána; Zíqi'él a nyolcadik ő utána; Baraq'él, a kilencedi ő utána; Aszá'él, a tizedik ő utána; Hermoni, a tizenegyedik ő utána; Matar'él, a tizenkettedik ő utána; Anan'él, a tizenharmadik ő utána; Szetó'él, a tizennegyedik ő utána; Samisi'él, a tizenötödik ő utána; Szahri'él, a tizenhatodik ő utána; Tummi'él, a tizenhetedik ő utána; Túri'él, a tizennyolcadik ő utána; Jómi'él, a tizenkilencedik őutána; Jehaddi'él, a huszadik őutána; Ezek tehát a tizes csoportok vezetői. Ezek pedig, valamint vezéreik, valamennyien földi nőket vettek maguknak, ki-ki azt, akit választott. És kezdtek lejárni hozzájuk és bemocskolódni velük. Boszorkányságra, mágiára és gyökérvágásra kezdték tanítani őket, és megismertették velük a füveket. A nők pedig teherbe estek tőlük, és óriásokat szültek: ezek magassága háromezer könyökny volt,  világra jöttükkor, gyermekként, majd pedig megnőttek, felnőttek lettek és felfalták az emberfiak minden munkáját, az emberek pedig nem tudták már elviselni őket. Az óriások pedig összefogtak, hogy megöljék és felfalják az embereket. És vétkezni kezdtek, és …. minden szárnyas és földi élőlény ellen, és a csúszómászók ellen, amelyek a földön csúsznak, valamint a vizek és az ég ellen, hogy felfalják a rajtuk élők húsát és vért fogyasztottak. Ekkor a föld bevádolta a bűnösöket mindazokért, amik vele történtek. Aszá'él megtanította az embereket hogy készítsenek […]col. IV. = 1. Henok 8:3-9:3
Semihaza tanította a bűvölést és a gyökérvágást, Hermoni tanította a bűbáj feloldását, a mágiát és a varázslatot és a praktikákat. Baraq'él tanította a villámok jeleit, Kokab'él tanította a csillagok jeleit. Zíqi'él tanította az égi tüzek jeleit, Ar'atoqof tanította a föld jeleit, Samsi'él tanította a nap jeleit, Szahri'él tanította a hold jeleit és mindannyian kezdtek titkokat felfedni feleségeiknek. És mivel az emberiség egy része kipusztult a földről, a megmaradtak hangja pedig az egekig emelkedett, lepillantott hát Míká'él, Szári'él, Rafá'él és Gábri'él az égis szentélyből a földre, és látták hogy sok vér omlott ki a földön, és hogy az egész föld telve mindazzal a bűnnel és erőszakkal, amit ellene elkövettek. Ezt hallván leszálltak azok négyen, és így szóltak maguk közt: “a föld fiainak vesztükben (hallatott hangja) és kiáltásai az ég kapujáig hallatszanak!” Majd így szóltak az ég szentjeihez (angyalokhoz): Ti, akik találkoztok az emberfiak lelkeivel és mondjátok […...] a földön, és minden csak hamisság a földkerekségen. Ismertette az örök égi titkokat, hogy az emberfiak, azok ismeretében gyakorolhassák magukat. Mindezt Semihaza tette, akinek ti hatalmat adtatok, hogy uralkodjon társai felett! Bementek a földiek lányaihoz, és velük háltak, beszennyezvén magukat velük, a nőkkel. [.....]


col. V. = Henok 10:3-4
10:3...tanította az igazat, mit tegyen és Lámek fia (tanította), hogyan mentse meg lelkét az életre, és megmeneküljön örökre És ültetvény nőtt belőlük, amely fennmarad a világ összes nemzedékén keresztül [...…] Rafá'élhez pedig így szólt: Menj hát, Rafá'él, és kötözd meg Aszá'él-t a kezénél és a lábánál fogva és vesd őt a sötétségre [.......]


col VI. = 1. Henok 10:21-11:1 és 12:4-6
(10:21)....És az emberek fiai mind igazak lesznek majd, és mindannyian meghajolnak majd, és minden nép áldani fog engem, és a földre borulnak előttem. Megtisztul az egész föld minden szennytől és minden bűntől; én pedig többé soha nem küldök rájuk haragot vagy csapást, egyetlen nemzedékre sem, mindörökre. Ekkor pedig megnyitom nektek [...] [...] ti nagy pusztítást vittetek végbe a földön. És nem lesz számotokra sem béke, sem bocsánat. Ami pedig őket illeti, akiket szeretnek, fiaikat, látni fogják szeretteik megölését és fiaik pusztulásán fognak jajongani....


4Q202

col. I. = 1. Henok 5:9-6:4+6:7-8:1
életének minden napja [...] Történt, amikor, - azokban a napokban az emberfiak elszaporodtak - szép és csinos lányaik születtek. A Virrasztók, az ég fiai, meglátták és megkívánták őket, és így szóltak egymáshoz: 'Menjünk és válasszunk magunknak feleséget az emberek lányai közül, had nemzzünk magunknak fiakat. Semihaza azonban, aki vezérük volt, így szólt hozzájuk: 'Félek, nem akarjátok véghezvinni ezt a tettet, és én egyedül bünhődöm e nagy bűnért.' Ők válaszoltak, és így szóltak hozzá: 'Tegyünk mindnyájan esküt, és fogadjuk egymásnak eskü alatt, hogy nem állunk el ettől a merész tervtől, amíg véghez nem vittük ezt a tettet (A folytatás azonos a 4Q202/a col III, fent közölt szövegével)


col. III. = 1. Henok 8:2-9:4

col. IV. = 1. Henok 10:8-12
Gábrielhez pedig így szólt az Úr: 'Indulj a fattyakhoz és a paráznaság fiaihoz, és pusztítsd ki a Virrasztók fiait az emberek fiai közül; keverd őket pusztító háborúba, mivel napjaik nem lesznek hosszúak. Semmiféle könyörgést érdekükben nem lesz megengedve atyáiknak; mivel azt remélik, örök életet élnek, vagy hogy közülük mindegyik ötszáz évet él majd. Míká'élhoz pedig így szólt az Úr: 'Menj, Míká'él, és mond meg Semihazanak és összes társának, akik nőkkel párosodtak, hogy beszennyeződjenek általuk az ő tisztátalanságukkal, hogy fiaik meghalnak, ők pedig látni fogják kedveseik pusztulását; bilincseld meg őket hetven nemzedékre a föld völgyeiben, ítéletük napjáig.

col. VI. = 1. Henok 14:4-6
....kérésetek ne teljesüljön az örökkévalóság egyetlen napja számára sem, és az ítélet ellenetek elhatároztatott és kimondatott mostantól fogva nem térhettek vissza az égbe, nem szállhattok fel, mindörökre; a parancs kimondatott, titeket megbilincselni a föld börtöneiben, az örökkévalóság minden napjára előtte azonban látni fogjátok összes szeretteitek és azok fiait elpusztulni és nem örvendeztek szeretteitek és fiaik javaiban, mivel szemetek láttára jutnak pusztulásra.


4Q204

col. I. = 1. Henok 1:9-5:1

col. II. = 1. Henok 6:7
... kínzásra és fogságra az örökkévaló börtönben Minden elítélendő elveszett mostantól; velük együtt lesz megbilincselve, nemzedékének pusztulásáig. Az ítélet pillanatában pedig, amellyel én fogom megítélni, elpusztulnak majd, minden nemzedékre. Pusztítsd ki mind a szellemeket és a fattyakat és a Virrasztók fiait, mivel ők okozták a gonoszat, az embernek teendőt. Pusztítsd ki a bűnt a föld színéről, tüntess el minden gonosz tettet, és jelentsd meg az igazságosság ültetvényét; ez áldás lesz, és az igazak tettei örömben plántáltatnak el, mindörökre. És abban az időben minden igaz megmenekül, és élni fog, míg ezreket nemz. Ifjúságod és öregkorod minden napja jólétben telik [....] Akkor az egész föld igazságosságban lesz művelve, és az egész be lesz ültetve fákkal, és áldással lesz tele. A föld minden fája, amelyet óhajtanak, el lesz ültetve benne; és szőlőtöveket ültetnek benne, és minden egyes elültetett szőlőtő ezer korsó bort hoz, és minden belévetett mag ezer séa (termést) hoz ................. Én, Henok, kezdtem magasztalni a Fenség Urát, a Korszakok Királyát, amikor a Virrasztó

col. VI. = 1.Henok 13:6-14:16
[..... lelkeikért való összes könyörgésükkel, mindegyiké külön-külön, a szidalom elől, és azért, hogy könyörületet, bocsánatot és hosszú életet nyerjenek ........ (13:7) Vándoroltam, és leültem Dán vizeinél: ez Dán földjén van, amely a Hermon hegyétől délre fekszik, a hegyek nyugati oldalán. Fennhangon olvastam a feljegyzést könyörgéseikkel, mígnem elaludtam. És íme, álmok leptek meg és látomások szálltak rám, mígnem szemeim egy égi palota kapuin pihentek meg. És látomást láttam, a büntetés haragjáét, és egy hang szállt fel, és így szólt: "Beszélj az ég fiaihoz és dorgáld meg őket!" Mikor pedig felébredtem, hozzájuk mentem. Ők pedig mindnyájan egybegyűlve ültek, és arcukat eltakarva gyászoltak, Abel Májinban, amely a Libanonon és a Szeir között fekszik. ...... (13:10) És elbeszéltem előttük az egész látomást (kijelentést), amelyet álmomban láttam. Az igazság és a látomás (kijelentés) szavaival kezdtem beszélni, és dorgáltam az égi Virrasztókat...... (14:1) Az igazság szavainak könyve és a Virrasztók (azok, akik öröktől fogva voltak) feddése, a nagy szenteké, az álomban, amelyet én álmodtam, és a látomásban (kijelentésben), amelyet álmomban láttam, és amelyet most hús-nyelvvel, ajkam leheletével beszélek el; olyan látomásban (kijelentésben), amelyet a Hatalmas ad az emberfiaknak azért, hogy szóljon hozzájuk, és megépítse őket szívükben. Ahogyan Isten határozott, és megteremtette az emberfiakat, hogy fogékonnyá tegye őket a tudás szavai iránt, úgy határozott felőlem is, és teremtett meg engem is, hogy a Virrasztókat, az ég fiait, megdorgáljam. Kéréseteket leírtam, Virrasztók; látomásom pedig azért jelent meg nekem, hogy az, ami miatt panaszkodtok, ne teljesedjék be rajtatok sohasem. És ítélet hozatik, határozat által, és végzés hozatik felőletek. Hogy mostantól fogva nem térhettek vissza az égbe, és nem szállhattok fel sohasem. Elhatározott döntés, hogy titeket mindörökre megkötözzenek a föld megkötözöttjei között. Előbb azonban látni fogjátok, hogy kedveseitek mind, és összes fiaitok elpusztulnak;kedveseitek és azok fiainak vagyona pedig nem menekedik meg számotokra. Előttetek hullanak majd a pusztulás kardjára. Kérésetek ugyanis, amely szerint, tirátok való tekintettel, ne pusztuljanak el sem ők, sem a ti lelkeitek, nem teljesedik. Könyörögni fognak, és kegyelemért esedezni; de nem ismétlitek egyetlen szavát sem annak az iratnak, amelyet én írtam. Látomásomban pedig mindez így jelent meg nekem. És íme, látomásomban felhők szóltak hozzám, és ködök kiáltoztak felém; égi fények és villámok siettettek, szelek röpítettek és emeltek a magasba; vittek és fölemeltek az égbe. Emelkedtem velük mindaddig, amíg el nem értem egy épület faláig, amely jég-kövekből épült. Tűznyelvek vettek körül mindenfelől, és kezdtek félelemmel eltölteni engem, és [...] nekem. Fölemelkedtem ezek közé a lángnyelvek közé, míg el nem értem egy nagy házhoz, amely jég-kövekből épült; ennek a háznak a falai kőlapokhoz voltak hasonlók, de mind hóból volt; a padló is hóból készült. A menyezet pedig mintegy égi fényekből és villámokból volt; ezek között pedig tűz-kerubok voltak; és fölöttük az ég tűzből volt, mint a tűz és a hideg, mint a hó, és nem volt életöröm benne; majd félelem szállt rám, és reszketés fogott el. Megremegtem, és arcra borultam; és ez jelent meg nekem, látomásomban: íme, egy másik ajtót láttam, amely kinyílt előttem, és egy másik házat, amely nagyobb volt az előbbinél, és az egész lángnyelvekből épült. Az egész ház fölülmúlta az előbbit fényben, pompában és nagyságban, olyannyira, hogy ember nem képes (leírni) nektek azt a fényt és nagyságot. A ház padlója tűz volt, felső részét villámok és égi tüzek alkották, mennyezete pedig lobogó tűz volt. Ez jelent meg nekem. Egy magas trónt is láttam benne; ennek képe pedig

col. VIII. = 1.Henok 18:8-12
....a trón (csúcsa) zafírból volt. Égő tüzet láttam; a hegyek körül van egy hely a nagy föld másik oldalán, és itt végződik az ég. Azután nagy mélységet mutattak, égi tűz oszlopai között, és láttam benne tűz-pilléreket, amelyek az alapzatig értek: magasságuk és mélységük mérhetetlen volt. A mélység körül pedig ...

col. XII. = 1.Henok 30:1-32:1
[...] és körbejártam, igen messze kelet felé, és egy másik hatalmas teret láttam, völgyekkel, és bőséges vízzel, amelyben édes illatú sás volt, olyan mint a masztix (ragasztómézga); a völgyek szélén pedig illatos fahéjat láttam. Azután a völgyek mentén keletre mentem. Más hegyeket mutattak nekem, amelyekben fákat láttam, amelyekből a cáru-nak nevezett gyanta és galbanum (gumigyanta) folyt. Ettől a hegytől távolabb egy másik hegyet mutattak, keletre a föld határaitól, és az összes fa tele volt [...] amely a mandulahéjhoz hasonló. Amikor ... ezeken a fákon, illatos aroma száll róluk; amikor ezeket a héjakat megőrlik, illatuk felülmúl minden más illatot. Ezek mellett a hegyek mellett, északkeletre tőlük, másik hegyet mutattak

col. XIII. = 1.Henok 35?
a nyitott ajtók [...] számuk ..... Azután [...] Innen a föld déli része felé fordultam, és ott három nyitott kaput mutattak nekem, a déli szélnek, a harmatnak és esőnek, és a [......] Innen a föld végének keleti része felé fordultam, és ott megmutatták nekem annak a három kapuját, keletre nyílókat... és az ég [....]ját

frg. 4 = 1.Henok 89:31-37
[...]és azok mind felriadtak és reszkettek előtte És rákiáltottak a bárányra, amely annak másodika volt, amely közöttük volt: 'Tehetetlenek vagyunk az Úrral szemben'. Akkor a bárány, amely visszatérítette őket, újból felkapaszkodott annak a sziklának a csúcsára. A nyáj azonban kezdett vakon tévelyegni, és letért az ösvényről, amelyet az mutatott neki, mikozben a bárány nem vette ezeket észre. A Nyáj Ura rettentő haragra gerjedt a nyáj ellen, és a bárány tudta azt, és lement a szikla csúcsáról, és a nyájhoz ment, és legtöbbjüket vakon és tévelygésben találta. Amikor meglátták őt, megrémültek tőle, és próbáltak visszatérni karámjukba. A Bárány másik bárányokat hozott magával, és a nyájhoz ment. Levágták mind az elbitangoltakat, és azok reszketni kezdtek tőle ... Azután ez a bárány visszatérítette az összes elbitangoltat karámjukba. Amikor az elbitangolt nyáj visszatért karámjába, ez a bárány kezdte őket korholni, leöltni, és büntetni mindazokat, akik összeesküdtek. Én továbbra is láttam ezt az álmot, amíg a bárány emberré változott, szentélyt épített a Nyáj Urának, és elvitte a nyájat ehez a szentélyhez. Tovább is láttam, amíg ez a bárány aki csatlakozott hozzá, elaludt.

frg. 5. col. I. = 1.Henok 104:13-106:2
[... hinni fognak bennük és örvendezni bennük;minden igaz ujjongani fog miközben tanulni fogják az igazság összes ösvényeit. Ezekben a napokban az Úr számbavette őket a fölt összes fiai között. Ti mindnyájan kárpótlást kaptok. Örvendezzetek hát, igazságosság fiai! [......] Egy idő múlva én, Henok, feleséget vettem Metuselah, a fiam számára; az pedig egy fiút szült neki, akinek én a Lámek nevet adtam, mondván: 'Bizony, az igazságosság alacsonyabb lett a mai napig'. Amikor felnőtt Metuselah feleséget vett neki; az pedig terhes lett, és egy fiút szült neki. Amikor a fiú megszületett, bőre fehérebb volt a hónál, és pirosabb a rózsánál;haja fehér volt, mint a tiszta gyapjú, friss és fényes. Amikor kinyitotta a szemét, az beragyogta az egész házat, akár a nap

frg. 5. col. II. = 1.Henok 106:13-107:2
... akkor én, Henok, válaszoltam, mondván: Bizony, az Úr helyreállítja majd a törvényt a földön, azok szerint, amit én láttam és közöltem veled, fiam! Járédnak, atyámnak napjaiban ők megszegték az Úr szavát [....] vétkeztek és megszegték; megváltoztatták, hogy bemenjenek a nőkhöz, és vétkezzenek velük; közülük vettek feleséget, akik teremtményeket szültek - nem mint a szellemek, hanem húsból valókat. Nagy félelem és özönvíz lesz a földön, és nagy pusztulás, egy éven át. Hanem ez a fiú, aki neked született, és az ő három fia megmenekülnek majd, amikor azok, akik a földön élnek, elpusztulnak. Azután pihenni fog a föld, és megtisztul majd a nagy romlástól. Most mondd azt Lámeknek: 'Ő valóban a te fiad, és [...] ez a fiú, aki született. Legyen a neve Noé, mivel ő lesz a ti nyugalmatok (szabbat), amikor megnyugosztok általa; és ő lesz a ti megmentésetek, mivel ő és fiai fognak megmenekülni a föld pusztulásából, amelyet a bűnösök tettei okoztak, és a föld gonoszai - ami az ő napjaiban fog megtörténni. Következésképpen a bűn még súlyosabb lesz, mint amilyen ezidáig volt, az ő napjaiban. Mivel én ismerem az Úr titkait, amelyeket a szentek közöltek velem és mutattak meg, és amelyeket én az égi táblákon olvastam. Ezekben leírva láttam, hogy nemzedég-nemzedék után követi el a bűnöket ezen a módon; és gonoszság lesz mindaddig, míg föl nem lépnek az igazságosság nemzedékei, és a gonoszság és romlottság végetér, és az erőszak eltűnik a földről, és mígnem jóság jön el a földre rájuk ......... Most pedig menj, Lámek, a fiadhoz, és mondd meg neki, hogy ez a fiú igazán és hazugság nélkül az ő fia.......4Q205

frg. 1. col. I. = 1.Henok 22:16-24:1
[...]tehát azok, akiket itt gyötörnek, az ítélet napján (nem sújtja őket nagyobb csapás) ennél, és nem viszik el őket innen. Akkor én áldottam a Dicsőség Urát, és így szóltem: 'Áldott legyen az igazságosság ítélete, és áldott legyen a Dicsőség és Igazságosság Ura, aki a Világ Ura'. Innen egy másik helyre vittek, nyugatra a föld végétől, és egy tüzet mutattak, amely szünet nélkül folyik, és anélkül, hogy lángja megszakadna, akár nappal, akár éjjel, ugyanakkor azonban állandó marad. Megkérdeztem, mondván: 'Mi ez, ami sohasem nyugszik?' Ra u'él válaszolt nekem: 'Ez az oka: az a tűz, amely nyugat felé folyik, irányítja az égbolt világítótesteit. Majd megmutatta a hegyeket: közöttük az alap lobogó tűzből volt, amely fellobbant éjjel

frg. 1. col. II. = 1.Henok 25:7-27:1
felkel vele szemben, aki készít ilyen dolgot férfiaknak, az igazaknak. Ezeket a dolgokat teremtette és megígérte, hogy nekik adja. Innen a föld középpontjába vittek, és láttam egy áldott helyet, ahol fák voltak, amelyek ága folyton virágzott. Itt egy szent hegyet mutattak;és víz fakadt a földből a hegy alatt, keletről, és folyt le dél felé. [..........] És láttam keleten egy másik hegyet, amely sokkal magasabb volt emennél, és közöttük egy mély szakadék volt, amelynek nem volt szélessége, és amely keresztül folyt a víz, amely a hegy alól fakadt. Ennek nyugati oldalán pedig egy hegy, sokkal alacsonyabb az előbbieknél, alig emelkedett ki, és egy mély, száraz szakadék közte és amazok között; egy másik szakadék is volt a három hegy között. Mindegyik szakadék mély volt, és kemény szikla alkotta, és rajtuk nem nőttek fák. Elámultam a hegyeken és elcsodálkoztam a szakadékon, egészen ámulatba estem. Akkor így szóltam: 'Miért áldott ez a föld, és borítják mindent fák?'

frg. 2. col. I. = 1.Henok 89:11-14
ők pedig kaparni és űzni kezdték egymást. A fehér bika, amely körükben született, egy vadszamarat és egy fehér bikaborjat nemzett. A vadszamarak pedig növekedtek számban. A fehér bikaborjú - az, amelyet a fehér bika nemzett - egy fekete vaddisznót és egy fehér kost nemzett. A vaddisznó számos vaddisznót nemzett, a kos pedig tizenkét bárányt. Amikor ez a tizenkét bárány felnőtt, egy bárányt közülük a vadszamaraknak adtak, és a vadszamarak átadták ezt a bárányt a farkasoknak. És a bárány a farkasok között nőtt fel. A kos vezette az összes juhot

frg. 2. col. II. = 1.Henok 89:29-31

aztán fölkapaszkodtak egy magas szikla csúcsára, és a Nyáj Ura a nyáj közepébe küldte őt; amazok pedig távolabb áltak ... [...] Azután láttam, és ímé, A Nyáj Ura megállt a nyájjal szemben: látása fenságes volt, nagyszerű és félelmetes, és az egész nyáj látta őt, és félelem fogta el őket előle. Mindnyájan reszkettek és féltek előtte

frg. 2. col. III. = 1.Henok 89:43-44

[... és ez a kos kezdett döfködni és öklelni a szarvával, megdöfni a rókákat, majd a vaddisznókat; és elpusztított sok vaddisznót, azután a kutyákat pusztította. A juhok, amelyek szemei kinyíltak, bámultak erre a kosra, mígnem az elhagyta ösvényét, és ütni kezdte a nyájat, földre vetette őket, és fölment az ösvényen. ..... [...]

4Q206

frg. 1. = 1.Henok 22:3-7
az összes emberfiak lelkei. Így tehát ezek azok a kutak, amelyek börtönül szolgálnak számukra. Ílymódon vannak megcsinálva, egészen addig a napig, amelyen megítélik majd őket, az utolsó nap pillanatáig, amelyen a Nagy Bíra foglalkozik velük ........ Láttam ott egy halott ember szellemét, vádaskodót; siránkozása az égig emelkedett, üvöltve és átkozódva. Akkor megkérdeztem Ráfáélt, a Virrasztót és Szentet, aki felem volt, és ezt mondtam neki: Kié ez a szellem, amely vádaskodik, és akinek sóhajtozása így felszáll az égig, üvöltve és vádaskodva? Ő felelt nekem, mondván: Ez [...]

frg. 2. = 1.Henok 28:3-29+31:2-32:3
[...] egyik, amelyik északkelet felé folyt, szállítván a vizet és a harmatot minden egyes résznek. Innen egy másik helyre mentem, a pusztaságba, és jókora távolságot tettem meg kelet felé erről a helyről. Ott vadon növő fákat láttam, amelyek tömjén és mirha illatával illatoztak. [...]
benne, tele van gyantával, és olyan mint a mandulafa kérge. Amikor kérgüket összetörik, ez fönségesebb minden más illatnál. Ezek mellett a hegyek mellett, ezoktól északkeletre még más hegyeket is mutattak, tele kitűnő nárdussal, masztixal, kardamonnal és borsal. Innen mindezen hegyektől keletre mentem, messze azoktól, a föld keleti részére; a Vörös-tenger fölé vittek, és nagyon messze távolodtam attól. Átmentem a sötétség magasságán, távol attól, és az Igazságosság Paradicsoma mellé vittek.

frg. 3. = 1.Henok 32:3-6+33:3-34:1
És távolról fákat mutattak ott, szerfölött sok és hatalmas fát, mind különbözött egymástól. Ott láttam egy fát, amely különbözött az összes többitől, igen terebélyeset, gyönyörűt és fölségeset. [...]
[...] Uriél, az egyik Virrasztó. És ő megmutatta nekem, és leírt mindent nekem; még a neveiket is leírta nekem, idejükkel egyetemben. Innen a föld peremének északi részére vezettek, és nagy műveket mutattak.

frg. 4. col. I. = 1.Henok 88:3-89:6

továbbra is láttam álmomban, amikor, íme, egyik a négy közül, aki parancsot kapott az égből, és fogta a számos csillagot, - nemiszerveik, akár a lovaké - és megkötözte őket, kezüknél és lábuknál, és a föld egy mélységébe vetette őket. Egyik a négy közül az egyik a fehér bikához ment, és oktatta azt; és az egy bárkát épített magának, és abba lakott. És a három bika bement vele a bárkába, és a bárka fedett volt, tető volt fölöttük. Láttam, és íme, hét zuhatag ontott bőségesen vizet a földre. És íme, a víztárolók, a föld mélyében megnyíltak, és kezdték okádni és kiárasztani a vizet a föld fölé. Tovább néztem, mígnem a földet elöntötte a víz, és a fölötte lévő sötétség és ködök. A bikák elmerültek, elárasztotta és elpusztította őket a víz. A hajó úszott a víz színén, és a bikák, a vadszamarak, a tevék és az elefántok elmerültek a vízben.

frg. 4. col. II. = 1.Henok 89:7-16