CoG

Ezékiel 29-32

A korszakot átfogó hatalmi egyensúly 

Izrael,az északi és a déli királyok

 

Letölthetõ Word dokumentum

Letölthetõ PDF dokumentum


Az átlag bibliaolvasó több, mint hajlamos Ezékiel könyvét úgy kezelni, mint egy bár rendkívül fontos, de különálló és összefüggéstelen próféciák halmazát. A felszínen valóban úgy tűnik, mintha nem lenne szoros kapcsolat az Izraellel és Judával, valamint a különböző népekkel, uralkodókkal, vagy birodalmakkal kapcsolatos mozaikszerűen összeállított próféciák között. A valóságban Ezékiel könyve nagyon következetes, összefüggő és kronológiailag is rendszerbe foglalt próféciai üzeneteket közvetít. Számos más fontos próféciai könyvhöz hasonlóan itt is leginkább duális próféciákról beszélünk, amelyeknek az üzenete relevánsabb ezekben az utolsó időkben, mint az az eredeti ókori előtípusok esetében volt. Ebben az írásban konkrétabban a 29-32 fejezetekkel foglalkozunk, amelyek olyan kulcsfontoságú mozaik elemeket tartalmaznak, amelyek nélkülözhetetlenek az összbibliai próféciai kép élessé tételéhez. Az adott fejezetek Egyiptommal, a birodalom elbukásával foglalkoznak, de határozottan egy olyan duális birodalmi viszály kontextusában, ami a déli és északi királyok ősmintáit jeleníti meg. Belátást nyerünk még e kettős birodalmi struktúra mögött álló szellemi erők befolyására és a közöttük végbemenő konfliktus maradandó jellegének okaira is. A mondanivaló harmonizálható számos más idevágó bibliai próféciával, elsősorban Dániel könyvének 11. fejezetével, alaposan kiegészítve és bővítve az abból fakadó ismereteket. Így összességében egy tömör, az emberi történelem nagy részét átfogó és az utolsó időkre vonatkozóan különösen releváns kinyilatkozás tárul elénk.


 

Church of God

Email: plpoli@aol.com

 Copyright © 2003, 2020, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetõek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


 

Ezékiel korszakot átfogó vázlatpróféciája

Ezékiel könyvének a 29-32 fejezetei a bibliai történészek számára ritka csemege, hiszen az Egyiptom és Babilon közt lefolyt izgalmas háborúkat a szekuláris történelem is részletesen számontartja. Így Ezékiel próféciáit és azok ókori beteljesedését könnyen lehet párhuzamosítani az ismert történelmi forrásokkal, tényekkel. Az viszont már kevesebbek számára ismert tény, hogy ezeken az elsősorban Egyiptomot érintő próféciákon keresztül Ezékiel tulajdonképpen az egész elkövetkező világtörténelembe nyújtott egy vázlatos betekintést. Egyiptom és Asszíria  a világ két legősibb jelentős kultúráit alkották. Ami azonban megkülönböztette őket a többi kultúrától, az az volt, hogy a vetélkedésük egy ősmintát képzett. Egyiptom és a sémita Asszíria (majd Babilon) ugyanis két ellentétes, egymással viszályban álló és rivalizáló rendszert képviseltek. A köztük kialakult konfliktus pedig fennmaradt a történelem folyamán, és fenn is fog állni egészen a korszak végezetéig. Ezek a fejezetek tökéletesen párhuzamosíthatók a Dániel 2., 7. és különösen a 11. fejezetének északi és déli királyait érintő szövegrészeivel! Mindemellett Ezékiel leírásainak van még egy egyedi aspektusa is: jónéhány egymást követő és egymással kapcsolatban álló próféciájának le lettek jegyezve a kinyilatkozásuk bibiai naptár szerinti napra pontos dátumai. Tudjuk, a Szentírásban semmi nem lett lejegyezve ok nélkül, így a datálásnak rendkívül fontos okai vannak a próféciai időszámítást illetően.

A teljes cikk letölthető PDF és DOC formátumban.