A honlaprólSzerkesztői közlemény.

A honlap “Kapcsolatfelvétel” rovatának emailcímére gyakran érkeznek olyan levelek, amelyekben az olvasók a Church of God magyarországi kapcsolatairól, illetve a gyülekezeti helyek és időpontok felől érdeklődnek. A további félreértések elkerülése végett a churchofgod.hu weboldal szerkesztőjeként itt röviden tisztázni kívánom a honlap céljait, felekezeti kötődését és magyarországi kapcsolataival való viszonyát.

Nevem Póli Pál, 1980 óta az USA Kalifornia államában élek, Los Angeles városban. Megtérésemet követően, 1985-ben a Worldwide Church of God felekezet keretein belül tapasztaltam meg, hogy az igaz kereszténység nem egy felszínes vallás, és elérhetővé teszi számunkra “Krisztus szeretetének a benső embert Isten képére formáló teljes szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét” (Ef. 3:15-18). A Worldwide Church of God a Church of God 7th Day 1 hátteréből formálódott meg (lásd még A Hetednapi Church of God történelme című írást). Az 1990-es években a Worldwide Church of God vezetőségének fiatalabb tagjai a fősodratú protestanizmus irányához igazodva kívántak változtatni a felekezet tanításain, s emiatt a tagság lassan megkezdte az elszivárgást. A szivárgás áradattá vált, amikor a WCG 1995-ben hivatalosan is áttért a protestanizmusra és új nevet vett fel (“Grace Communion International”), aminek következtében a még meglévő a tagság 70 %-a azonnal elhagyta a szervezetet. A felekezet egykori tagjai kisebb-nagyobb csoportokban szerveződtek újra, a tízezres számú gyülekezetektől a csupán néhány fős házi gyülekezetekig, mind megtartva a COG nevet, ami így elsősorban a CCG 7th Day gyülekezeteinek, valamint a WCG-ből újraformálódó gyülekezeteknek a gyűjtőneve lett. Magam részéről először egy nagyobb méretű gyülekezetben, a United Church of God-ban állapodtam meg, majd pedig a Christian Churches of God gyülekezetben folytattam, ahol megkezdtem a COG anyagok fordításait 1997-ben.

Az anyagainkat olvasó ember számára hamar világossá válik az, hogy a Church of God - legyen az az egykori WCG, vagy annak utód-gyülekezetei - bibliaértelmezése, s ebből fakadóan a tanításai és gyakorlatai messze állnak a felszínes, vagy “hagyományos kereszténység” felfogásától, tanításaitól és gyakorlataitól. Emiatt, valamint a magyar nyelv ismerete és egy mély, benső késztetés okánál fogva határoztam el, hogy elkezdem a Church of God tanításainak magyar nyelvre való fordítását, ismertetését, hogy ezek a szellemi ismeretek a magyar olvasók számára is elérhetőek legyenek. E céltól vezetve, és magyarországi segítőtársaknak köszönhetően jött létre a churchofgod.hu honlap 2000 körül. A fordítások mellett az általam írt anyagok is elsősorban a Church of God alaptanításait követik, illetve közvetítik. A mai napig honlapunk az egyetlen olyan forrás ahol magyar nyelven el lehet érni a COG tanításait. A honlap kiegészül olyan, ugyancsak magyar nyelven nem, vagy alig elérhető anyagok fordításával, mint pl. a ritkább apokrif, vagy apokaliptikus írások. Mindez egy hiánypótló, informatív oldallá tette a honlapot, ami lényegében az eredeti cél volt: Korrekt bibliai válaszokkal szolgálni az Istent kereső emberekben felvetődő kérdésekre, és elősegíteni az egyéni hívőt az Istennel való járásában és szellemi fejlődésében. A honlap tehát soha nem volt egy evangelizációs kezdeményezés per se. Az USA-ban működő COG csoportok egyikének sincs magyarországi gyülekezete. A magam részéről viszont kapcsolatban állok néhány egyénnel, valamint együttműködök egy olyan magyar gyülekezettel, amely házaknál jön össze, s amely velem azonos hittel és azonos módon imádja az egy igaz Istent.

Jelenleg a Isten egyháza szétszórtságban van, világszerte kisebb, vagy nagyobb, gyakran házaknál összejövő gyülekezetekkel, amelyek alaptanításai és gyakorlatai megegyeznek, de nem feltétlenül tartanak szoros kapcsolatot egymással. A helyi gyülekezeteknek - ahogy a Jelenések könyvének hét gyülekezetének is – megvannak a maguk sajátos problémái, erősségei és gyengeségei, ami esetenként kiegészül némi nézetbeli különbséggel is.

Az Isten egyházának feje Jahosua a Felkent, és hisszük, hogy ő „felkészíti a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra ...” - Efézus 4:12

Póli Pál

 

  1 Wikipédia – Adventizus / (Hetednapi) Isten Egyházának Gyülekezetei (Church of God - 7th Day)
Körülbelül 300,000 tagú világszéles egyház.[2] Magyarországon nincsenek tagjaik. Magyar honlapjuk: [7]