Isten gyülekezetei - CoG

Könyvtár, apokrif, mobil, mobilra, Énok, Hermasz, Jubileumok, írások, letölthetõ

Mindent vizsgáljatok meg, ami jó, azt tartsátok meg! - James charlsworth fordításai alapján

 

  Ószövetségi, apokrif és egyéb hasznos írások doc pdf
    - Hermasz Pásztora  doc pdf
    - A 12 pátriárka testamentuma    
    - Bölcsesség Könyve    
    - Tobit Könyve    
    - Judit könyve    
    - Újszövetség Csia Lajos fordításában    
    - Csia Lajos: A Római Levél fõbb fogalmai    
    - Sírák fiának könyve    
    - József és Asenáth - teljes (James H. Charlsworth verzió alapján)    
    - Jubileumok könyve - teljes (James H. Charlsworth verzió alapján) doc pdf
    - Énok Könyve - teljes (James H. Charlsworth verzió alapján) doc pdf
    - II. Énok - Énok Titkainak Könyve - (részlet)    
     - A Jásár könyve magyarul - (részlet)     
    - A szmirnai egyház körlevele Szent Polikárp vértanúhaláláról    
    - Polikárp levele a filippibeliekhez doc pdf
    - Római Kelemen levele a korintusiakhoz doc pdf
    - Illés Apokalipszise    
    - II. Ezsdrás / IV. Ezsdrás  doc pdf
    - II. Báruk; vagy: Báruknak, Néri fiának apokalipszise - részlet  doc pdf
    - Ézsaiás felemelkedése (részlet)    
    - Mózes apokalipszise  doc pdf
    - Báruk könyve    
    - Makkabeusok II. könyve    
    - A 12 apostol tanítása - Didakhé doc pdf
    - Dániel könyvének további részei    
    - Salamon Zsoltárai doc pdf
    - Ódák    
    - Aristeas levele Philokratéshez (külsõ hivatkozás)
   
    - Nikodémus Evangéliuma (Pilátus akták)
 doc pdf
  - Ezsdrás harmadik könyve/ Ezsdrás görög apokalipszise
    - Ézsaiás próféta könyvének Septuaginta (LXX) szerinti fordítása
   pdf 
     - A fenti könyvekbõl a fontosabbak egy dokumentumban, tartalomjegyzékkel: zip pdf
  - LXX és MT eltérései (teológiailag releváns gyűjtemény)
 
  Korai keresztény hitvédõ írások és ami ezzel kapcsolatos:    
    - Murátori töredék fordítása    
    - Diogenetosz levél doc pdf
    - Barnabás levele    
  - Iréneusz - Eretnekségek Ellen - III. Könyv
    - Iréneusz - Eretnekségek Ellen - IV. Könyv
 doc  pdf
    - Iréneusz - Eretnekségek Ellen - V. Könyv  doc  pdf
    - Iréneusz - Az apostoli igehirdetés feltárása    
    - Jusztinos - Párbeszéd a zsdió Trifónnal    
  - Római Hippolütosz - Értekezés Krisztusról és az Antikrisztusról doc pdf
       
  Qumráni írások    
    - Damaszkuszi Irat    
    - Apokrif zsoltárok - 151. zsoltár    
    - A közösség szabályzata    
    - Énok I könyvének töredékei    
    - Melkizedek eljövetele - qumráni 11Q13    
       
  Keresztényellenes irodalom    
    - Toledoth Yeshu    
 
  Letölthetõ írások mobil telefonra (nem okostelefon)    
    - Go Bible - Apokrif (folyamatosan bõvül) letöltés    
    - Go Bible - Csia Lajos fordítású Biblia mobilra letöltés    
    - Segítség a mobil telefonra telepítéshez +katolikus fordítás    
    - Go Bible - Septaginta, LXX +Westcott és Hort kombinálva a NA27-el
   
 
  Letölthetõ könyvek, dokumentumok    
    - Dr. Kohn Sámuel - A Szombatosok   pdf
    - The Jewish Apocalyptic Herritage in Early Christaianity  doc pdf
    - De Falsa - Az Atyaistennek igaz ismeretérõl (részlet)   pdf
    - A Felkent Jahósuának, Dávid fiának, Ábrahám fiának Születés Könyve (Máté)   doc pdf