CoG 

Melkizedek és a modern ABC

 


Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

Copyright © 2015, Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetõek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

http://www.churchofgod.hu


 

Sem/Melkizedek és a modern ÁBC

 

Az alább mellékelt ábrán azok az betűrendek vannak listázva, amelyeket tudományosan az ún. „proto kánaánita” írásjelekből kifejlődött ábécékhez sorolnak. Az álláspont természetesen nem azt jelenti, hogy ennek az ábécének nem lehet korábbi az eredete, csupán azt, hogy a jelenlegi tudomány az elérhető források és tárgyi leletek alapján idáig tudja az eredetet visszavezetni teljes bizonyossággal. (Nem is oly régen még a főníciai eredet volt a hivatalos álláspont.) Ez a tudományos megnevezés azonban igencsak megtévesztő, ugyanis azt sugallja, mintha az emberiség egy jelentős hányada által használt betűjelek kánaánita eredetűek lennének.

Az özönvíz után az első jelentősebb emberi kultúra a sumér volt. A suméroktól ered az ékírás, ami egy özönvíz utáni találmány, s aminek használatát aztán az olyan későbbi, jelentősnek számító kultúrák is átvették, mint az akkádok és babiloniak. A sumér Bábel, majd a népek elválasztása után a szemita Akkád és Babilon minden szempontból az akkori kor kultúrális központjai voltak, és e korai időkben az ékírást használták. Mi lehetett az oka annak, hogy mégis egy viszonylag jelentéktelen és a Biblia Istene által megátkozott népnek, a kánaánitáknak az ábécéje vált csaknem univerzálisan használttá a földön? Végtére is a világ nagy része a mai napig ennek valamely modernizált változatát használja! Mi több, ma a világon élő összes szemita nép, beleértve a választott ágat, Izralet is, ennek az ábécének az adott változatait használják.

Erre egyetlen válasz létezik: A „proto-kánaánita” írásjelek koránt sem a kánaániták szellemi termékei. Ezt az ábécét a Szálemben királyként uralkodó Shem/Melkizedek használta és terjesztette el, amit ő már az özönvíz előtt is ismert és használt, majd Isten papjaként tovább adta ezt a tanítványainak, köztük Ábrahámnak is. Az írás általa terjedt el először Kánaánban, majd onnan szerte tovább. Énok könyvei eredetileg ezekkel a betűformákkal lettek megírva, de ez az ősírás az alapja még a magyar rovásnak is. A „proto-kánaánita” mellé tehát odahelyezhetjük Shem/Melkizedek, vagy akár Énok nevét, s ezt az ábécét az ő hagyatékuknak tekinthetjük.