CoGBibliai vonatkozású történelem

Melléklet A káldok - Babilon öröksége című íráshoz
Luther Márton és a "Sola scriptura"
A Church of God történelme táblázatban 1830-1940-ig.
A Hetednapi Church Of God történelme
COG-Adventista viszony
Az Arbroath-i Nyilatkozat
A kínai szombatosok
Josephus lejegyzése Jeruzsálem ostromáról
Josephus Flavius - A három zsidó szekta
A Dominionizmus
Azonos-e a modern judaizmus a Mózesnek átadott vallással? - 1. rész (bővítve)
Azonos-e a modern judaizmus a Mózesnek átadott vallással? - 2. rész
Mózestől a Rabbikig
A korai kereszténység álláspontja a halál utáni mennybemenetelről
Nimród
Melkizedek és a modern ABC
A szkíta izraelita kapcsolat
Arimateai József és a brit egyház őstörténelme
A "Nika lázongás"
Britannia bibliai vonatkozású történelme
Columba
,,Szent” Margit vs. kelta egyház
A bibliai Genezis visszhangja a kínai írásjelekben
A „Vérfolyó csatája” és a búrok Fogadalmi Napjának története
A Kijevi Rusz birodalom – a keleti vikingek
 Szent Patrick történelemformáló küldetése


Mellékletek és segédanyagok

A Tetragrammaton a korai Szeptuagintában
Melléklet a Dávid Trónja című íráshoz
A mennyei kárpit szakadása
Térképek
Pészahi receptek
Krisztus követői és a belopódzkodott ideológiák
Krisztus Jézus földi szolgálatának ideje
Ismertető az etióp ortodox Tewahido egyházról és kánonjáról
A kánonról
Septuaginta vs. Maszoretikus írások I. rész
Tiszta és tisztátalan állatok
Mózes széke
A Konstantini Hitvallás
Hány évet ölel fel egy Jubileum?
A pogány teremtésmítoszok vs. a bibliai teremtéstörténet I.
5 Mózes 32:8
Héberek, izraeliták, zsidók – a nevek és fogalmak tisztázása
Ireneusz és Énok könyve

Genealógiák

I. Genealógia Ádámtól II. Erzsébetig
II. Genealógia Trójaiak/Habsburgok
III. Genealógia A Trójai/Kimmeri/Sicambri/Frank ág

A Biblia és a Jubileumok könyve alapján készített genealóga