CoG

Naptár 2017

Az alábbi táblázat tartalmazza a tengerészeti alkonyat* jeruzsálemi időpontját (TA) is, ami meghatározza, hogy mely napra esik az újholdnap megtartása. Az időpontokat az U.S. Tengerészeti Megfigyelőközpont (U.S. Naval Observatory) és az Ausztrál Földmérészeti Intézet Hírszolgáltatása (Australian Surveying & Land Information Group (AUSLIG)) adatai alapján adtuk meg. A megtartandó napokat feltüntetjük a pogányok által bevezetett naptár szerint is.

*A tengerészeti alkonyat az az időpont, amikor az alkonyodó nap középpontja 12 fokkal a horizont alá bukik, de még annyi fényt áraszt, hogy a környezet körvonalai még halványan kivehetőek, viszont maga a horizont és a környezet apróbb részletei már kivehetetlenek. Ez a rövid időszak a szürkület, illetve alkony.

Az újhold adatai és egyéb időpontok a http://www.usno.navy.mil honlapról származnak. Ellenőrzés céljából a CCG honapon található naptár adatait használtuk. A Nap, Hold  felketére és nyugtára vonatkozó adatokat itt talál.

(2022)

(Tavaszi napéjegyenlőség: 2022. március 20, 17:33-kor jeruzsálemi idő szerint)

Az előző évi naptár fájlként letölthető innen.

 

 

Az Újholdak
Jeruzsálemi idő szerint

 

Jeruzsálemi

      (TA*)


A megtartandó napok a világi naptár szerint


 
A bibliai naptár szerint  megtartandó ünnepnapok

[*Megjegyzés: hónapok nevei babiloni nevek, amit a zsidók átvettek]

 

Bibliai referenciák

2022. jan. 2. 20:33 17:44 2022. jan. 3. Hétfő  11. hó 1. nap [Shebat]   újholdnap Zak 1:7; Ezék 46:1-6
2022. febr. 1. 7:46 18:08 2022. febr 1. Kedd  12. hó 1. nap [Adár]       újholdnap Eszt. 3:12; 8:12; Ámós 8:4-6
2022. márc. 2. 19:35 18:30 2022. márc 3. Csütörtök
13. hó 1. nap [Adár II.]       újholdnap  

2022. ápr. 1. 08:24

18:52

2022. ápr. 1. Péntek

  1. hó. 1. nap: Újév -  [Niszán v. Abib]

 A Templom felszentelése

                                              újholdnap

Zsolt.81:1-7; 2Móz.12:2; 13:3-4; Eszt.3:7; 2Krón.29; Ezék.45:18;

1Kor 3:17; 6:19; Márk 11:15-16; Ján.17:17

 

 

2022. ápr. 13. Szerda
(
sötétedés után megtartandó)

 1. hó. 13. nap [naplementétől 14.] =

 Az Úrvacsora

2Móz 24:8; Zsid 9:14-22; Jer 31:31; Máté 26:17. 26,28; Ján 6:53-58;

Ján 6 13:1-15; 1Kor 11:23-32

 

 

2022. ápr. 14. Csütörtök

  1. hó. 14. nap [Niszán 14] = A Felkent halálának emlékezése (15 óra nappal)


Páskha
(sötétedés után)
és Virrasztás

2Móz 12:2-14; 3Móz 23:5; 5Móz 16:1-2; Máté 27:45; Márk 15:33-38;

Luk 23:44-46; 1Kor 5:7-8

 

 

2022. ápr. 15. Péntek

 1. hó. 15. nap [Niszán 15] =

A kovásztalan kenyerek  ünnepének 1. napja

2Móz 12:16. 18. 42; 23:15; 34:18; 3Móz 23:6. 7; 4Móz 28:17. 18; 5Móz 16:8; ApCsel 12:3-5; 20:6; Júd.12

 

 

2022. ápr. 17. Vasárnap

 Az első kéve (ómer) bemutatása

(A Felkent feltámadásának és első mennybemenetelének emlékezése)

 (d.e. 9:00)

 

3Móz 23:9-14; Józs 5:10-12;

Ján 20:1. 16-18

 

 

 

2022. ápr. 21. Csütörtök

(sötétedésig)

1. hó. 21. nap [Niszán 21]

A kovásztalan kenyerek utolsó napja

2Móz 12:18; 3Móz 23:8; 5Móz 16:18; ApCsel 20:6

2022. ápr. 30.  22:28

19:15

2022. máj. 1. Vasárnap

 2. hó 1. nap [Iyar]      újholdnap

1Kir 6:1.37; 4Móz 10:10. 29:6;

Ézs 20:18-24; Kol 2:16-17

2022. máj. 30. 13:30

19:40

2022. máj. 30. Hétfő

 3. hó 1. nap [Siván]       újholdnap 

Eszt 8:9; Ézs 66:23

 

 

2022. jún. 5. Vasárnap

 Hetek Ünnepe

 Pünkösd  (d.e. 9:00)

2Móz 23:16a; 34:22a; 3Móz 23:15-21; 5Móz 16:9-10; ApCsel 2:1.15; 20:16

2022. jún. 29. 04:52

19:51

2022. jún. 29. Szerda

 4. hó 1. nap [Tammuz]   újholdnap 

Jer 39:2; 2Kir 4:23

2022. júl. 28.  19:55

19:04

2022. júl. 29. Péntek

 5. hó 1. nap [Ab]            újholdnap 

4Móz 33:38; Zak 7:3; 2Krón 2:4

2022. aug. 27.  10:17

19:27

2021. aug. 27. Szombat

 6. hó 1. nap [Elul]          újholdnap

Néh 6:15; 2Krón 8:13

2022. szept. 25. 23:54

18:25

2022. szept. 26. Hétfő

 7. hó 1. nap [Tishri] =   Kürtök ünnepe

                                      újholdnap

1Kir 8:2; Ezsd 3:5-6; 3Móz 23:24; 4Móz 29:1; Máté 24:29-51; Kol 3:4; 1Thessz 4:13-17

 

 

2022. okt. 5. Szerda

  7. hó 10. nap = Engesztelés ünnepe
(
böjt)

3Móz 23:27-29; ApCsel 27:9

 

 

 

2022. okt. 9. Vasárnap
(sötétedésig megtartandó)

 Az egybegyűjtés

3Móz 23:34-35; 5Móz 16:13

 

 

2022. okt. 10. Hétfő

 7. hó 15. nap  = Sátorok ünnepe

3Móz 23:34-35; Zak 14:16-19

 

 

2022. okt. 17. Hétfő
(sötétedésig)

 7. hó 22. nap  = Az utolsó nagy nap

3Móz 23:34-39; Ján 7:2. 37-39; Júd 6

2022. okt. 25. 12:49

17:50

2022. okt. 25. Kedd

 8. hó 1. nap [Heshvan]  újholdnap

1Kir 6:38; 2Krón 31:3

2022. nov. 24.  00:57

17:32

2022. nov. 24. Csütörtök

 9. hó 1. nap [Kiszlev]    újholdnap

Néh 1:1; Zak 7:1

2022. dec. 23. 12:17

17:38

2022. dec. 23. Péntek

 10. hó 1. nap [Tebeth]   újholdnap

Eszt 2:16; Zsolt 104:19

2023. jan. 21. 22:53

17:59

2023. jan. 22. Vasárnap

 11. hó 1. nap [Shebat]   újholdnap

Zak 1:7; Ezék 46:1-6

2023. febr. 20. 9:06

18:32

2023. febr 20. Hétfő

 12. hó 1. nap [Adár]       újholdnap

Eszt. 3:12; 8:12; Ámós 8:4-6

 

Megjegyzés: Az itt megadott dátumok nem feltétlenül esnek egybe a zsidók által megtartott napok dátumaival. Ennek az az oka, hogy a zsidók a Krisztus utáni negyedik századtól - az ún. Hillel Naptár bevezetésével - eltérően számítják az év kezdetét, előre kalkulálva a hetedik hónapot (Tishri 1), majd onnan visszaszámolva adják meg az év kezdetét. Emellett tartalmaz bizonyos, szintén Hillel rabbi által kialakított halasztási törvényszerűségeket is. A halasztási törvények célja az ünnepnapok eltolása [halasztása] oly módon, hogy a nagy ünnepnapok ne kerüljenek a heti szombat mellé. Vagyis ne legyenek dupla napos ünnepek. Ezzel az ünnepek és szombatok megtartását szándékozták könnyíteni, de az ilyen emberi érvekre alapozott változtatásokkal eltérnek a bibliai naptártól. Mivel az ünnapnapokat számos alkalommal eltolják a pontos bibliai dátumoktól - néha akár egy hónappal is -, így lényegében egy ahhoz hasonló változtatást hoztak létre, mint azok a keresztények, akik saját elgondolásaik alapján áthelyezték a szombati pihenőnapot vasárnapra.

 ♦