CoG

Sátánizmus a Vatikánban

Letölthető Word dokumentum

Letölthető PDF dokumentum

Ez az írás célzottan nem csupán a Church of God-nak a Római Katolikus felekezettel kapcsolatos tanításait, nézeteit és észrevételeit közvetíti, mint inkább az érintett egyház bizonyos belső köreinek a saját egyházukkal kapcsolatos negatív tapasztalatait és aggodalmait ismerteti. Az alábbiakban tehát nagyrészt bennfentes katolikus egyéneknek az egyházukban végbemenő folyamatokkal és eseményekkel kapcsolatos tényfeltáró munkáiból szemelvényezünk. Ezek a források önmagukért beszélnek. Láthatóvá válik az, hogy a katolikus egyházban észlelhető ultra liberális tendenciákért nem csupán az egyre szabadosabb korszellem a felelős. Nyilvánvaló jelei vannak ugyanis egy bizonyos benső gonosz erő hatásának, miáltal az egyházban felütötte fejét a sátánizmus, érintve a legfelsőbb vatikáni köröket is. Ez sokak számára egy sokkoló jelenség. De hogyan egyeztethető mindez össze a Bibliában felvázolt próféciai képpel? Milyen kapcsolat bontakozik ki a Jelenések 17 nagy paráznája és a luciferiánus fenevad között? Nos, az alábbiakban összekötjük ezeket a szálakat is.


 

Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2018 Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


 

A teljes cikk letölthető PDF és DOC formátumban.