CoG

A hívők gyülekezetének helyzete a világban

Sabbath Message by Wade Cox
Sabbath 13/8/28/120

Kedves barátaim!

Ezen a szombaton rövid pillantást vetünk a hívők gyülekezetének helyzetére a világban. Az Isten szavának első hallása nagyon sok ember számára vonzóvá teszi az igazságot, ám legtöbben egy idő után nagyon nehéznek találják annak gyakorlati megélését és elvárásait. Az életben felmerülő különböző nehézségek, kényszerek hamar elvonják az ember figyelmét az igazságtól.

A evangéliumok a "mag és a magvető" példázatát használják ennek a szemléltetésére. A Biblia azt mondja, hogy sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Vannak olyanok, akik felfogják az elhívást, a hit útjára térnek, majd hibákat követnek el, de összeszedik magukat, és mennek tovább. Ha ez előfordul velünk, az nem jelenti azt, hogy nagyot tévedtünk, és mégsem vagyunk elhívva. Istennek gondja van a kiválasztásunkra, és Krisztus felé vezet minket, Aki elvégzi bennünk a tökéletesítés munkáját. Ehívásunk eleve elrendelt arra, hogy hasonlóvá legyünk a Fia képmásához, amint Krisztus az elsőszülött a nagy családon belül (a sok testvér között). Az, hogy mi eleve elrendeltek vagyunk az elhívásra, összhangban van Isten velünk való szándékával. És akiket elhívott, azokat meg is igazította, és meg is dicsőítette (Róm 8:29-30).

Az egyik nagy probléma, amivel gyakran szembekerülünk, az az, hogy sokan a maguk érdekét látják az elhívásban és a hitben. Csak idő kérdése, hogy ezeknek az embereknek a valós szándékai mikor válnak nyilvánvalóvá. Isten Egyházának hajtóereje a hit és bizalom. Ez nem különbözik annyira még a világ elvárásaitól sem, hiszen  világ is megköveteli, hogy az emberek becsületesen és megbízhatóan végezzék a mindennapi dolgaikat. Khans idejében az a mondás járta, hogy egy kisasszony a fején aranytányérjával átsétálhat a birodalom teljes hosszán anélkül, hogy molesztálták volna. Mégha ez túlzás is, mindenesetre jellemezte azon idők normáit. Manapság eszébe sem jutna senkinek olyat állítani, hogy ugyanezt meg lehet tenni a legtöbb mai nagyvárosban, nemhogy egy országot átszelve.

Az üzleti tevékenységeink alatt gyakran futhatunk össze igen gátlástalan emberekkel, bár csaknem minden társadalomnak vannak törvényei, amelyek célja, hogy megvédjenek bennünket az olyan emberektől, akik csalás által, és tisztességtelen módon próbálnak meggazdagodni a mások kárára.

Isten Egyházának gyülekezeteiben nyomának sem szabadna lenni az ilyen alantas viselkedésnek. Nekünk az igen legyen igen, a nem legyen nem. Mindenben becsületesnek és tisztességesnek kell lennünk.

A világ továbbra is folyamatosan degenerálódni fog, az elkövetkező hét évben is, vagyis a törvény következő felolvasásáig. Nem túlzás azt állítani, hogy ennek az elkövetkező időciklusnak az utolsó éveiben már nagy zűrzavar várható a világban. Számos forrás arra mutat, hogy a démonok nagy jelentőséget tulajdonítanak a 2012-es évnek, és egy nagy vízválasztónak látják azt. Ha rajtuk múlna, már az elkövetkezendő évciklusban egy atomháborúba vinnék a világot, még a törvény következő felolvasása előtt. A világ mindenképpen ítéletperiódus alá esik a 2012. évi Sátorok ünnepét és a tövény felolvasását követően.

A világ gondolkodása egyre degenerálódik, és ez a romlottság az üzleti életben is egyre jobban érzékelhető. Úgy tűnik, a világban egyre nehezebben képesek megkülönböztetni a jót a rossztól.

Nemrégiben felkeltette érdeklődésemet egy cikk egy indiai napilapból, amelyben a Tibeti Buddhista Szerzetesek jövendöléseiket magyarázva azt fejtegették, hogy mi mindennek kell bekövetkezni a 2010-től 2012-ig tartó időszakban. Az általuk vázolt forgatókönyv szerint számolnunk kell egy atomháborúval 2012-ben, és bizonyos földönkívüli lények beavatkozásával a bolygó megmentésének érdekében. Bármi történjék 2012-ben, az meghatározza azt is, hogy mi történik azután. Nem ok nélkül mondjuk tehát azt, hogy a törvény 2012-ben történő felolvasása nagy zűrzavarban fogja találni földünket, hiszen a démoni erők is nagy jelentőséget tulajdonítanak annak az évnek (a Maya naptár pl. szintén a 2012-ik évvel végződik).

2013-ban megszűnhet a nap és a misztikus vallások kultuszának kora a földön. 2025-re a teljes rendszer újjá lesz szervezve, és elő lesz készítve a millenniumi rendszer beiktatására.

Az I.e. 4004-es évet megelőzően a Föld kietlen és puszta volt. Valószínűleg ennek az eseménynek a következtében pusztultak ki a dinoszauruszok a Föld felszínéről. Ennek a kornak a vége ahhoz hasonló kataklizmával záródik le. A Föld újra puszta és sivár lesz, de Isten nem vet neki véget teljesen (Jer. 4:27). Életben hagy egy kis maradékot, akikkel újjáépíti a Földet a millenniumi korszakban. Ez az igazságos ezeréves uralom korszaka lesz, amelyet a démonok gyakran megpróbáltak utánozni, először Wilhelm által, majd Adolf Hitleren keresztül, Németország katonai erejére támaszkodva.

Annak érdekében, hogy harmadik kisérletüket sikeresen véghezvihessék, előtte minden igyekezettel bomlasztják a nemzetek gondolkodását és erkölcsét, hogy az emberek a józan ítélőképességüktől megfosztva képtelenek legyenek helyes döntésekre. Csak azután kezdhetik az öldöklést olyan nagy mértékben, ami meg fog történni.

A démonok valóban nagyon sikeresen munkálkodnak. Alkalmanként még az Isten Gyülekezeteiben is felüti a fejét olyan viselkedés, ami korábbi időkben még a világban is ritkán fordult elő. A legkülönösebb az, hogy azok, akik ilyet tesznek, még csak fel sem fogják, hogy ez abnormális viselkedés. Az a viselkedésforma, amit láttunk Júdás öngyilkosságakor, vagy Ananiás és Zafíra halálát megelőzően, megállapíthatjuk, hogy ezek megkeresztelt emberek által történtek. Bemerítkezett emberek tesznek olyan dolgokat, mint amik Júdás öngyilkosságához vagy Ananiás és Zafira halálához vezettek.

Nem téveszthetnek meg bennünket a világ laza elvárásai. Mivel a világ egyre gyorsabb ütemben romlik és csúszik a lejtőn, azok, akik megmaradtak az erkölcsi normáknál, egyre furcsább embereknek tűnnek. Ez a fajta maradiság természetesen nem rossz. Vannak aztán olyanok, akik csak lassabban mennek a változásokkal, így lassabban süllyednek a mélyre.

Az ilyen gyors mértékű változások korában sem szabad belefáradnunk a jó követésébe. Hányszor bocsáthatjuk meg a rosszat? Azt mondták nekünk, hogy hetvenszer hétszer kell megbocsátanunk. Ez azonban nem azt jelenti, hogy állandóan kitegyük magunkat olyan helyzeteknek, amelyekről tudjuk, hogy ártalmunkra és kárunkra lehetnek. Az igazi bocsánatkérésnek a bűnbánat gyümölcsét kell maga után vonnia.

A saját érdekünkben készségesen meg kell bocsátanunk, de hogy elérjük a megbocsátást, nyilvánvalónak kell lennie a bűnbánat gyümölcseinek. Senki sem kezelheti Isten egyházait úgy, mint egy pénzszerző helyet. Ha így teszel, akkor veszélyezteted a keresztséged.

Ha elkötelezed magad, légy hűséges és megbízható. Egyik felekezetből a másikba ugrálni anyagi előrejutásért - ez alantas és szélhámos eljárás.  Az szintén tisztességtelen, ha másokat megalázunk a saját előrelépésünk érdekében. Ehelyett inkább illenék egymást támogatnunk és építenünk. Elemi dolog az is, hogy ne adjuk tovább a szóbeszédeket és pletykákat.

Ahogyan az elkövetkező évekbe lépünk, azon találjuk magunkat, hogy életünk nem más, mint felkészülés az elkövetkezendő nagy nyomorúságra, és az azt követő időszakra. A mi fiataljaink fel lesznek készülve arra, hogy elfoglalják majd helyüket, vagy az Isten királyságában mint szellemi lények, vagy pedig mint testi vezetők a millenniumi rendszer alatt. Mindkét lehetőség attól függ, mit teszel, mit teszünk az elkövetkezendő néhány évben.

Az utolsó hét év elrepült, és a következő hét év is ugyanolyan gyorsan eltelik. A végidőkben bekövetkező nyomorúság egy örökkévalóságnak tűnhet azok számára, akik megtapasztalják azt, de nem veszíthetjük el a meggyőződésünket  és perspektívánkat. Senki ne találjon okot a pozíciókban lévők életében arra, hogy az egyik vándorcirkuszból a másikba kövessék őket az emberek a kapzsiságuk és tévedéseik miatt. Legyen mindenki megbízható munkás és útitárs! Azok, akik hűek a kevésben is, érdemesnek ítéltetnek majd arra, hogy adassék a kezükbe, vezetők legyenek a sok fölött.

Az ellenfél folyamatosan támad minket, és nem téveszthetjük el az előttünk levő célt. Ne legyünk kedveszegettek, és ne támadjuk egymást jelentéktelen dolgok miatt!

Szeressük és bátorítsuk egymást, mint ahogyan Isten is szeret és vezet minket.

 

Wade Cox
Coordinator General