CoG

 A szabadkőművesség és a modern protestantizmus kapcsolatai  

Letölthető Word dokumentum

Letölthető PDF dokumentum

Számos keresztény felekezetnek egyszerűen nincs álláspontja a szabadkőművesség felől, gondtalan tudatlanságban élve teljesen mellőzik a szervezet szerepét. Másoknak van némi fogalma, de nem nyilvánítanak ki konkrét álláspontot. Aztán vannak olyan felekezetek, amelyek határozottan megtiltják tagjaiknak azt, hogy ennek, vagy más hasonló titkos társaságnak a tagjai legyenek. Hogy csak a legnagyobb és legismertebb ilyen felekezeteket említsük meg, ilyen pl. a Római Katolikus Egyház, a Keleti Ortodox Egyház, a Hetednapi Adventista Egyház és az USA illetőségű South Baptist Convention, vagyis a déli baptista felekezeteket átfogó szervezet. Ha már itt tartunk, természetesen a Church of God tagjai sem lehetnek tagjai egyszerre az egyháznak és valamely titkos szervezetnek. Ennek fényében furcsa és meglepő, hogy az amerikai protestantizmus legnevezetesebb és legbefolyásosabb prédikátorainak jelentős része 32-33 fokozatú szabadkőműves, köztük szép számmal déli baptisták is! Ez a trend olyan mértékűvé és annyira nyilvánvalóvá vált, hogy létrejöttek bizonyos alulról szervezett keresztény csoportok, amelyek felszólították az USA protestáns evangélistáit arra, hogy nyíltan vallják meg ha szabadkőműves kapcsolatokat ápolnak, és adják fel vagy a keresztény hivatásukat, vagy pedig a szabadkőműves tagságukat. A szabadkőművesek kereszténységbe való beszivárgása nem új keletű dolog, ám az utóbbi évtizedekben jelentősen fokozódott ez az aktivitás, különösen a fősodratú protestantizmus berkein belül. Ebben az írásban erre a jelenségre és ennek okaira szeretnénk némi fényt vetni.


 

Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2013, 2018, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


A szabadkőművesség és a modern protestantizmus kapcsolatai

 "Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak." (Máté 6:24)

 

Popsztár effektus az egyházban?

Minden józan ítélőképességű ember tisztában van azzal a kézenfekvő ténnyel, hogy a pop- és filmsztárokat úgymond "csinálják". Manapság minden valós tehetség nélkül be lehet robbanni a pop vagy a filmvilág élére, ha valakik erre méltónak találják az adott "művészt" és beindítják a csillaggyártó gépezetet. A befutott sztár aztán hírnévre tesz szert, tömegek idealizálják, milliókat keres, és mindenbe okosan beleszólhat. Az egyetlen követelmény az, hogy a legyártott csillag azonosuljon egy bizonyos [nyilvánvalóan luciferiánus] eszmeiséggel, legyen annak ikonikus kiszolgálója és egyre messzebb tolja ki a társadalom toleranciahatárait. Mocskos világban élünk, de hát legyen ez a sátánista szimbólumokkal telített szórakoztatóipar és a lebutított, zombikká tett fogyasztótömegek problémája, mondják jó páran. A jóravaló keresztény ember hangot ad mélységes megbotránkozottságának és teátrálisan elhatárolódik az ilyen világi szennytől. Mindettől távol, biztonságban érezheti magát gyülekezetének meleg falai között, mélyeket szippantva messze földön híres prédikátorának éppen esedékes üzeneteiből. 

Ugyanis az utóbbi néhány évtizedben egy, az USA-ból kiindult új trend kezdte el jellemzi a protestantizmus egészét, de különösen annak karizmatikus ágazatát. Ez az irányvonal a "sztárprédikátorok" és a „megagyülekezetek” megjelenését eredményezte. A sztárprédikátor egy rövid idő alatt rendkívül nagy hírnévre szert tett, "befutott" igehirdető. A hírnevével tömegeket vonz, s ezek a sztárpásztorok a gyakran több tízezer ember befogadására is képes "megagyülekezetek" üzemeltetői. A sztárprédikátorok csaknem kivétel nélkül azt a neo-protestáns karizmatikus vonalat képviselik, amelynek jellegzetessége az evilági bővölködésre fektetett nagy hangsúly és a neokonzervatív, gyakran már militáns politikai aktivitás, párosulva a keresztény cionizmussal. De álljon meg a menet! Sztárprédikátor? Rövid idő alatt elért nagy hírnév és gazdagság? Az Ige olyan formában való hirdetése, hogy az ugyan annak a háttérhatalomnak a céljait segíti elő, amelyet az általuk oly megvetett és elítélt popsztár is kiszolgál a maga módján és a neki adott szerepkörben? Valami itt nagyon nincs rendben. Joggal merül fel a kérdés: Netán ezeket a sztárprédikátorokat is ugyan úgy "csinálják", mint a pop és filmvilág csillagait? És netalán ők is ugyanazon háttérhatalmi körök termékei és eszközei lennének, mint a pop és filmvilág sztárjai?

 

Billy Graham, a háttérhatalom által kreált sztárevangélista

Az első, igazán világhírnévnek örvendő protestáns igehirdető Billy Graham (1918-2018), az Amerikai Egyesült Államok legismertebb és legtiszteltebb evangélistája volt, akit gyakran az "USA nemzeti pásztora"-ként és az elnökök pásztoraként aposztrofáltak. Grahamnek az addig egy prédikátornál sem tapasztalt, robbanásszerűen gyors felemelkedése már önmagában is azt érzékelteti, hogy ő egy erre kiválasztott ember volt. És való igaz, a korábban említett új trend vele kezdődött. Vizsgáljuk csak meg ennek az embernek a pályafutását és kapcsolatait.

Billy Graham 1934-ben tért meg egy Mordecai Ham nevű önálló evangélista prédikációjának hallatán. Saját karrierje 1949-ben kezdődött egy Los Angeles-i "crusade" vagyis nagy igehirdetés kampány alkalmával. Ez a kampány azzal tűnt ki, hogy számos nagynevű hollywoodi személyiség is megjelent benne, ami jelentős reklámot biztosított az addig ismeretlen prédikátor számára. Ezzel egy időben William Randolph Hearts médiamogul azt az utasítást adta ki a tulajdonában lévő napilapok szerkesztőinek, hogy "puff Graham", azaz, fújjátok fel a Graham sztorit. ( Forrás: http://articles.latimes.com/1997-06-07/local/me-1034_1_billy-graham-recalls ) Habár Hearst maga nem volt zsidó származású, s gyakran hangoztatta is azt, hogy a médiahálózata egy nem zsidó érdekeltség, ám médiabirodalmának legfőbb tisztviselői zsidók voltak. Ez annyiból releváns, hogy a korábban a protestantizmust egy adott irányba terelő, hírhedt Scofield Biblia kiadatását is a háttérhatalommal együttműködő zsidók szervezték meg és pénzelték (lásd A modern kereszténység eltérítése című írást). Hearst napilapjainak példáját gyorsan követte az egész nemzeti média, ahogy mondani szokás, a csapból is Billy Graham folyt és ez a széleskörű népszerűsítés egy csapásra megalapozta a hírnevét. Állandóan "melegen tartották" és a nagy prédikátor arca gyakran megjelent a nemzeti magazinok címoldalain is. Később, az amerikai siker láttán Grahamot egy világméretű jelenséggé emelték, aki bejáratos volt úgy a Vatikánba, mint a kommunista államfők fogadószobáiba.

Mint már rámutattunk, Hearst cikkei indították el a lavinát és Graham arca röpke öt hét alatt az amerikai kereszténység front-arcává lett téve. Egyformán áradoztak róla a zsidó tulajdonú médiában, a zsidó vallási vezetők köreiben és az olyan, a háttérhatalom által felállított keresztény intézményekben, mint a Federal Council of Churches of Christ és a World Council of Churches. Ez utóbbit egyféle keresztény CFR-nak (Council On Foreign Relations) szánták a kereszténység befolyásolására, illetve irányítására. "Billy Graham az ökumenizmus hangjának legnagyobb egyénisége" nyilatkozta pl. a National Council of Churches evangéliumi osztályának fődirektora, Dr. G. Paul Musselman 1960-ban.

Graham Eisenhower óta minden elnökkel jó viszonyban volt, pártállástól függetlenül. Ezek az elnökök már mindannyian a háttérhatalmi elit által lettek kijelölve és kerültek az elnöki székbe. Richard Nixonnal különösen jó viszonyban volt.

Amikor Nixon az elnökségért kampányolt, azt mondta Graham-nek, hogy ne támogassa őt a nyilvánosság előtt, mert "a te szolgálatod fontosabb annál, mint az, hogy én elnök legyek". Miért tartotta a Rockefellereknek dolgozó, és a kereszténységet nem gyakorló Nixon fontosabbnak Graham munkáját, mint az USA elnöki posztját? Erre csak egyetlen válsz lehetséges: Mindketten a háttérhatalom emberei voltak, és Graham-nek a kereszténységet romboló munkája fontosabb célja volt a háttérhatalomnak, mint az, hogy kit ültetnek be az elnöki székbe a következő négy évre. (Forrás: http://www.bluesmobilemusic.com/themasonss2.htm )

Graham imázsának felépítésébe és népszerűsítésébe igen komoly időt, pénzt és energiát fektettek be. Érdekes módon őt még a botrányok is elkerülték, soha nem kritizálta senki még azokból a körökből sem, amelyek gyakran hangoztatták anti-keresztény érzelmeiket, és előszeretettel hozták nyilvánosságra az egyéb keresztény pásztorok anyagi visszaéléseit, vagy erkölcstelenségeit. Az Új Világrend formálói elintézték, hogy a hidegháború vége felé Graham egy sor kommunista országba is ellátogathasson, ahol jó viszonyt alakított ki az ottani politikai - és hivatalosan ateista - politikai elittel. Ezek a folyamatok már nem is annyira a kommunizmus megdöntését szolgálták (ez el volt könyvelve), mint inkább az azt követő globalizációs törekvéseket és a vallásos tömegek megnyerését az ügynek.

Bizonyítéka ennek Graham jó barátja és szabadkőműves társa Robert Schuler (33. fok), aki szintén részese volt ennek a folyamatnak. Az ő magyarázta szerint a saját vasfüggöny mögötti sikerét annak köszönhette, hogy Armand Hammer közeli barátja lett, és olyan keresztény üzenettel állt elő, ami nem volt szektásan dogmatikus és térítő jellegű, ehelyett inkább "a pozitív gondolkodásból fakadó lehetőségeket" hangsúlyozta. (Forrás: http://educate-yourself.org/cn/robertschullerfreemasonbyfspringmeier.shtml) A pozitív gondolkodás és energia felhasználása egy tipikusan New Age tan. Csak hogy képben legyünk, Armand Hammer a kapitalista világot irányító háttérhatalom és a kommunista Kreml összekötő kapcsa volt az Új Világrend szolgálatában, aki még a szovjet elnökök megválasztását is befolyásolta. Schuler vele való barátsága önmagában is elárulja, hogy ő küldetésben hirdette sajátos "evangéliumát" a Szovjetunióban. Schuler specialitása a pozitív gondolkodás és hasonló New Age ideák kereszténységbe való elültetése lett, és saját szavai szerint ez az üzenet biztosította a sikerét a vasfüggöny mögött. Graham és Schuler evangelizációs küldetését vehetjük úgy, hogy a háttérhatalom a bukásra ítélt Szovjetunió felébredő ortodox kereszténységét kívánta a nyugati típusú, felhígított és New Age tanokkal átitatott, kezelhető kereszténység irányába terelni. A Szovjetunió bukása után szinte áradatként özönlöttek a neoprotestáns pásztorok "evangelizálni" az ortodox keresztény oroszokat. Tegyük hozzá, hogy ez eddig nem bizonyult túl sikeresnek vagy eredményesnek, és a próféciák fényében túl nagy siker nem is várható.

A puding próbája

Az árulkodó jelek azért mindig jelen voltak, és a Bibliában jártasabb emberek már ekkor elgondolkozhattak a következő érdekességeken:

Graham jó külseje és finom modora valóban egy megnyerő személyiséggé tették őt, ám ez nem kompenzálta üzeneteinek tartalmatlanságát, vagy éppen azok hamisságait. Prédikációi, különösen nagy hírnevének fényében, meglehetősen egysíkúak, egyszerűek voltak. A kereszténység legkisebb közös nevezőjére, a kegyelemre fókuszált és gyakran adott hangot olyan személyes véleményeknek, amelyek határozottan bibliaellenesek. Ilyen típusú előadásokkal egy prédikátor semmiképpen nem tehet szert nagy hírnévre a Bibliájukat jól ismerő, az Istennel élő kapcsolatban élő, gyakorló hívők körében. Arra viszont alkalmas volt ez a fajta megnyilvánulás, hogy az inkább csak névleges, langymeleg és elsősorban az érzelmek szintjére ható "kereszténységet" hatalmas tömegmozgalommá tegye. Ez a tény, és számos bibliaellenes nézete azt tanúsítják, hogy státusza és hírneve céltudatos módon volt generálva. Tévtanításainak egy kirívó példájaként nyíltan hirdette, hogy a pogány vallások gyakorlói is üdvözülnek. Igehirdetései minden bizonnyal azért voltak olyan rendkívül egysíkúak, mert általa ökumenizálni kívánták a kereszténység különböző ágazatait, amit megnehezített volna a konkrét dogmatika.

A szabadkőműves kapcsolat

Graham szabadkőművességét és az ilyen jellegű kapcsolatait nagyon rejtegették, ám lehetetlen volt teljesen titokban tartani. Az árulkodó jelek mindig is jelen voltak, és egyre nyilvánvalóbban mutatkoztak, hiszen legbennfentesebb kapcsolatait és stábjának jelentős részét is közismert szabadkőművesek tették ki.

Két szabadkőműves, William M. Watson és David M. McConnel voltak Graham Evangelikus Korporációjának (BGEA) az igazgatói. A szabadkőműves Arthur Lee Malory volt a Billy Graham Crusade Advisory Committee társelnöke az 1973-ban megrendezett St. Louis Crusade alkalmával. (Forrás: http://www.cephasministry.com/bgea.html )

Az 1992-ben az oregoni Portland-ben lezajló kampány alkalmával kizárólag a Shriner bohócok léphettek fel, mint szórakoztatók. A Shriner a szabadkőművesség egy belső rendje, s e rendbe csak a 32. fokozattal lehet belépni. Más bohócokat nem alkalmaztak. (Forrás: http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/billy_graham-freemason.htm ) Az már más kérdés, hogy miért kell egyáltalán egy nagy evangelizációs kampány alkalmával bohócokat alkalmazni.

A "Billy Graham: a Tribute from Friends" – Billy Graham, ahogy a barátai emlékeznek rá című könyv 56 személy emlékeit és tiszteletbeszédét jegyzi le. Ezek közül nyolc volt nő, és 48 férfi. A 48 férfi közül 8 szabadkőműves, ezek: Robert Byrd (szenátor), Mark Hatfield és Jesse Helms (volt szenátorok), Gerard Ford és Bill Clinton (volt elnökök, Clinton a Senior DeMolay szervezet tagja, ami egy szabadkőműves ifjúsági szervezet, ha úgy tetszik, szabadkőműves iskola), Oral Roberts, Robert Schuller, és W.A. Criswell (neves prédikátorok, Graham Criswell a gyülekezetének volt bejegyzett tagja, aki ugyan azt nyilatkozta, hogy feladta a szabadkőműves tagságát, de hogy valóban meg tette-e, az nem bizonyos).

A fenti személyek mindannyian igen befolyásos emberek voltak, akik nagyon sokat tettek le az asztalra az Új Világrend megvalósítását illetően.

Az Új Világrend alkotói láthatóan úgy gondolták, hogy a népbutító és indoktrináló szórakoztatóipar sémájával az addig önjáratú protestáns kereszténységet is gagyi-fogyasztókká lehet tenni a maguk vallási berkein belül. Ennek a folyamatnak kiemelkedő személyiségei voltak Oral Roberts, Billy Graham és Robert Schuller. Az ő nyomdokaikban aztán egyre-másra megjelentek a titkos társaságokkal kapcsolatba hozható, új generációs csinált sztárprédikátorok a maguk megagyülekezeteivel, ahol már ipari szinten lehetett korcsosítani a keresztény szellemiséget, és vásári cirkuszmutatványok szintjére vinni a keresztény igehirdetést.

 

A szabadkőműves befolyás alatt álló "keresztény" teológia legjelesebb képviselői és hirdetői:

Az neoprotestantizmus olyan konkrétabb tanaiba, mint a diszpenzacionalizmus, dominionizmus, keresztény cionizmus, stb., itt most nem megyünk bele, ezek kialakulásának körülményeit A modern kereszténység tévtanításai című írásban vázoljuk fel aránylag részletesen. Itt inkább ennek modernebb fejleményeit és következményeit vizsgáljuk meg.

Ezektől a legdrágább dizájn öltönyöket viselő, a luxust és a pazar életvitelt, a Grand hotelek, a limuzinok és magánrepülőgépek világát előszeretettel élvező nagy "keresztény" tanítóktól sokan nem hallják az apostoli figyelmeztetést: "A pénz szeretete minden gonoszság forrása" (1Tim. 6:10). Ehelyett azt halljuk, hogy aki szegény, vagy beteg, az azért szegény, vagy beteg, mert túl kicsi a hite. Egy szállóigévé vált fogalmazás szerint: "akinek Ford hite van, az Fordot vezet, akinek pedig Caddilac hite van, az Caddilac-et vezet" (az első egy olcsóbb népautó, a második egy luxuskocsi). Márpedig jól tudjuk, Sátán az, aki az evilági gazdagsággal, hírnévvel és méltósággal vásárolja meg azok lelkeit, akik szívesebben szolgálnak a Mammonnak, mint Istennek.

(Az alábbi lista csak példaszerű szemléltetés, és mindössze érintőlegesen mutatja be az adott személy tevékenységeit, korántsem kimerítő jelleggel. A neveket és tevékenységeket sajnos hosszan lehetne sorolni. A sorrendnek nincs jelentősége.)


Oral RobertsOral Roberts (1918-2009), az Oral Roberts University alapítója, Billy Graham pártfogoltja, karrierjét is Graham indította el. Oral Roberts szintén egy 33. fokozatú szabadkőműves, egyike a nagy karizmatikus újhullám kezdeményezőinek. A róla elnevezett egyetem és az azt környező épületek architektúrájában számos New Age és szabadkőműves elem lelhető fel (piramisok, csillagok, stb). Gyógyító és nyelveken szóló (érthetetlen hablaty) karizmatikus pásztorként volt nyilvántartva. Az általa létrehozott egyetemet nem kerülték el a komolyabb botrányok, a politikai és anyagi visszaélések mellett számos egykori tanuló szerint az egyetem imatornya alatti pincekamrában sátáni rítusok és Monarch programozás (elmeprogramozás) folyik.

(Források: http://www.youtube.com/watch?v=OrJUzEBJRIw ; http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/AlphaRoots_Roberts.htm )

 

Thomas Dexter JakesThomas Dexter Jakes, ismertebben TD Jakes, 33 fokozatú szabadkőműves, akit a következő Billy Graham-ként hirdettek meg. Ő tehát arra lett kiszemelve, hogy az amerikai protestantizmus következő front-embere, illetve Graham nyomdokait követve az "USA pásztora” legyen. Jakes szélsőséges bővölködés evangéliumát mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy gyülekezetének tagjaival az ég felé kiáltatta: “I want my stuff”. Ez stílusában és mondanivalójában kb. annyit jelent: "Hé Isten, akarom az anyagi jussom!"

Benny HinnBenny Hinn, a hamis, megrendezett gyógyításaival talán a legismertebb keresztény sarlatán. Hinn a Máltai Lovagrend tagja, amire gyakran a Templomosok utódaiként vagy annak egy ágazataként utalnak. Bejáratos a Vatikánba, a protestáns-katolikus közeledés, valamint a kereszténység és az iszlám közeledésének szószólója. Számos nyilvánvalóan bibliaellenes tan hirdetője, és többszörös hamispróféta (nagy számú nagy hangon meghirdetett próféciája "nem jött be"). Megszállottja a luxusnak. Mindezek ellenére nem bukott ki az amerikai protestantizmus élvonalából, azaz, szükség van munkájára és melegen tartják.


Robert SchulerRobert Schuler, TV evangélista, motivációs előadó és "keresztény" író, a Chrystal Cathedral (Kristály Katedrális) megalapítója, 33. fokozatú szabadkőműves. Mint már említve volt, Robert Schuler arra specializálódott, hogy beültesse a keresztény tanokba a pozitív gondolkodást, az egyéni motivációt, az önértékelést és a hasonló New Age jellegű tanokat. Nos, ha valami felemás iga, akkor ez az. Schuler a többi siker-evangélistához hasonlóan rengeteg könyvet írt, melyeknek már a címeik is árulkodóak: "If it’s Going to Be it’s Up to Me The Eight Principles of Possibility Thinking" – Rajtam múlik, hogy megtörténjen; a Lehetőség Gondolkodás nyolc alapelve (2001), "Power Toughts Achive Your True Potential Through Power Thinking" – Erőgondolatok, juss el a teljes potenciálodra az Erőgondolkodás által (1995), "Living Positively One Day at a Time Power Thoughts for Each Day of the Year" – Napról napra pozitívan élni, Erőgondolatok az év minden napjára (1988). Az általa megírt 36 könyv nagy része az ilyen motivációs jellegű önmegsegítés fortélyaiba vezeti be a híveket. Még az óriási gyülekezeti épületének a neve, a "Kristály Katedrális" is a New Age-re emlékeztet bennünket, hiszen ennek hívei igen mélyen hisznek a különböző kristályok gyógyító hatásában és azok egyéb pozitív, esetenként hipnotikus erejében.


Kenneth CopelandKenneth Copeland, 33. fokozatú szabadkőműves, karrierjét Oral Roberts indította be. Copeland teológiája magában foglalja a standard healt/wealt (egészség/jómód) "evangéliumot", jellegzetessége, hogy a hasonszőrű prédikátoroknál sokkal nyíltabban nyilvánítja ki az okkultista hatás jeleit. Beszédei alkalmával esetenként képtelen ellenállni a "szellemnek" és olyan szabadkőműves/luciferiánus kifejezéseket használ, mint pl. a Vagyok (ami náluk a saját maguk istenné emelésére utaló kifejezés), és gyakran szabadkőműves kézjelekkel gesztikulál. Copeland JHVH-ja, a szabadkőművesek tanainak megfelelően egy duális, fél férfi és fél női istenség, aki egy anyabolygón él. A gnosztikus dualitást több formában is hirdeti.
 

Rick WarrenRick Warren amerikai evangélista, a Saddleback nevet viselő "megagyülekezet" alapítója és pásztora, valamint (mi más lehetne még) népszerű keresztény szerző. Warren a CFR (Council on Foreign Relations) és az Oxford Analytica – Global Analysis and Advisory szervezetek tagja. Legismertebb munkái a “The Purpose Driven Church” – A célok által vezérelt Egyház, és a "The Purpose Driven Life" – A Célok által vezérelt élet. Ez utóbbi könyvét úgy harangozták be, mint "a XXI. század kereszténységének az útmutatója" s valami 30 millió példányban kelt el. (Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Warren ) A politikailag és szociális ügyekben aktív kereszténység híve, pszeudo konzervatív álláspontot képvisel, tanításai is ezt tükrözik. Az Újszövetség bizonyos igéit közhelyként idézi, de azok mondanivalóját más tartalommal tölti meg. A hamis próféták közé sorolható. Emellett egy ökumenikus ügynök, egy globális vallás álmodója, aki egyebek mellett a kereszténység és az iszlám egyesítésén dolgozik. Ennek az irányvonalnak a találó "chrislam" nevet adták (ez az angol christian/keresztény és islam/iszlám szavak összevonása). Számos további könyvének címében használja még a "purpuse driven", azaz a cél, a szándék által vezérelt kifejezést. Csakhogy milyen célok és szándékok megvalósítására utalhat egy olyan ember, aki a világ egyik legbefolyásosabb háttérhatalmi intézményének, a CFR-nek a tagja? Egy biztos, ez a szervezet nem az Isten országának eljövetelét hirdeti, hanem az antikrisztus globális uralmát készíti elő, célja, szándéka tehát az antikrisztusi Új Világrend megvalósítása. Warren ezt a célt próbálja a kereszténység részévé tenni. Csakhogy az igaz keresztényeket Isten Szelleme vezeti (Róm. 8:14), nem pedig mindenféle hangzatos célok, különösen nem, ha azok a háttérhatalom napirendjének a részei.

 

Jessie JacksonJessie Jackson “the reverend", baptista lelkész, erősen baloldali polgárjogi aktivista (értesd: a feministák, illegális bevándorlók, homoszexuálisok és egyéb devianciák gyakorlóinak a "jogaiért" küzdő, minden lében kanál felforgató), a Rainbow Coalition [Szivárvány (!) Szövetség] alapítója, és 33. fokozatú Prince Hall szabadkőműves (afro-amerikai páholy). Jackson eredetileg hagyományos baptista lelkészként kezdte, de kereszténységét és teológiáját inkább a Martin Luther King féle szélsőbaloldali eszmék által vezérelt szociális evangélium jellemzi, mintsem az "újhullám" nyíltan mohó mammonimádata. Habár az anyagi haszonszerzés közvetlenül nem jellemzi, de palástolhatatlan és agresszív hatalomvágya már sokkal nyilvánvalóbb. Minden politikai lehetőséget megragad, két alkalommal az amerikai elnöki székre is jelölt volt. Kereszténysége és aktivitása kimeríti a kognitív disszonancia fogalmát.

 

Al SharptonAl Sharpton szintén egy baptista lelkész és "polgárjogi aktivista", a National Action Network elnöke és amolyan általános megélhetési mozgalmár, 32. fokozatú Prince Hall szabadkőműves. Nagyjából ugyanazon jellemzőkkel, mint Jessie Jackson, talán csak az egyéni stílusukban térnek el. 2004-ben Sharpton demokrata jelöltként szintén indult az elnökségért.

Rick JoynerRick Joyner (a jobb oldalon álló személy a Máltai lovagarend palástjában) a Morning Star Ministries megalapítója, "szuper-próféta", több mint negyven könyv szerzője. Könyvei a karizmatikus vonalat és formulát követik, és oly rendkívül népszerűek világszerte, hogy egyféle keresztény kultuszfigurává tették őt. A Máltai Lovagrend szolgálatában a protestantizmus átformálásának és a vallások egységesítésének elkötelezett ügynöke. Bibliai szemszögből nézve határozottan hamis próféta, az antikrisztus eljövetelének egy jeles előkészítője.


Pat RobertsonPat Robertson tévé evangélista, műsora, a 700-as Klub Magyarországon is látható, így nem kell különösebben bemutatni azt a teológiai irányvonalat, amit képvisel (dominionista, keresztény cionista). Robertson apja, egy egykori szenátor közismerten szabadkőműves volt, és amint azt a mellékelt képen is láthatjuk, az alma nem esett messze a fájától. A képen Robertson egy szabadkőműves kézjelet használ a Time Magazin címlapján megjelent fotóján (ez a kézjel az "oroszlánmancs", vagy másképpen a Fellow Craftsmen, azaz
"a szakmához tartozás" kézjele)

 

Eddie LongEddie Long a georgiai székhelyű New Birth Missionary Baptist Church megagyülekezet főpásztora, 33. fokozatú szabadkőműves. Nagy ellenzője a homoszexualitásnak és gyakran szervez “szexuális reorientációs” programokat. Ez a pünkösdista pásztor leginkább a botrányairól vált ismertté. Eljárás folyt ellene az ügyben, hogy visszaélt gyülekezetének adómentességével (lényegében adócsalás). Továbbá, habár Long homofób pásztorként van nyilvántartva, mégis olyan polgári per indult ellene, mely szerint szexuális kapcsolatban állt gyülekezetének több fiatalkorú fiú tagjával. Ezt az ügyet aztán bíróságon kívül "rendezte".

Hogy néhány nem amerikai nevet is említsünk:

Dr. Rowan Williams Canterburry főérseke 33. fokozatú szabadkőműves.

Desmond Tutu, dél afrikai anglikán püspök (ahogyan Nelson Mandela is) a Máltai lovagrend színeiben végzi "áldásos" munkáját.
 

Lehet egyszerre szolgálni Krisztust is és Lucifert is?

A válasz természetesen határozottan nem. Azonban nagyon úgy néz ki, hogy az USA legnevezetesebb prédikátorai és híveik milliói szerint ez lehetséges. Természetesen, ahogyan az írás mottójaként idézett igerész is kijelenti, nem lehet egyszerre két urat szolgálni, mert a valóságban csak az egyiket lehet szeretni, a másikat el kell vetni. És főként igaz ez akkor, amikor egy közismerten luciferiánus titkos társaság és Isten egyháza között kell választani:

1Korintus 10:21 Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is.
2Korintus 6:14-18 14 Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? 15. Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között?  16. Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal?

Hogy valaki Istent szereti-e, vagy a Mammont (illetve annak istenét, Lucifert), az nyilvánvaló abból, amit mond, tesz és megél. Persze az ember egy kreatív lény és megtalálja annak a módját, hogy ha már az életét nem akarja az Isten által lefektetett rendhez igazítani, akkor a teológiát igazítja az általa áhított életformához. Különösen akkor, ha ehhez megfelelő és készséges segítség van biztosítva számára az Isten ellen szegülés ősforrásától – Lucifertől, illetve az őt szolgáló és az ő életmódjával azonosulók "papságtól", a Sátán zsinagógájától. A páholyok szigorúan hierarchikus módon működnek, vezetőiket "Mesternek" szólítják, és Jézusnak ezzel kapcsolatban is voltak utasításai: "… szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket." "De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok (Mt. 7-8).  Jézus kijelentette: "én vagyok az út, az élet és igazság" (Jn. 14:6). Mit adhatnak ehhez hozzá a szabadkőművesek? Ebből csak elvenni lehet. És valóban, ők egy olyan teljesen más "igazságot" és más utat képviselnek, ami elveszi a Jézusban található örök életet, mert az igazságot hazugsággal cserélték föl, és a teremtményt (Lucifert és önmagukat) imádják és istenítik, nem a teremtő Istent:

Róma 1:25 Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen.

A protestantizmusban rejlő nagy potenciált már az illuminátus rendet megalapító Adam Weishaupt is jól meglátta, aki elismeréssel szólt a könnyen megnyerhető protestáns teológusokról:

"A legbámulatosabb dolog az, hogy azok a nagy protestáns és református teológusok, akik a mi Rendünk részét képzik, valóban hiszik, hogy ebben [mármint az illuminátus rendben] a valós keresztény vallást látják viszont. Hogy mit el nem lehet hitetni az emberekkel." - Secret Societies and Subversive Movements" by Nesta H. Webster; Ch. 9. fej. The Bavarian Illuminati, 219. o.

Az illuminátus vezetés alá került szabadkőművesség ennek megfelelően aknázta ki a lehetőségeket a protestantizmus tanainak céljaik szerinti formálását illetően. A Mammonnak rendkívüli vonzereje van, a lelküket Lucifernek eladó emberek nagy részét ezzel lehet megvenni a legkönnyebben.

Kivétel nélkül minden tikos társaság megköveteli a hűségesküt, és az általuk képviselt ügy iránti feltétel nélküli elkötelezettséget. Aki a szabadkőművesség (vagy a háttérhatalom egyéb frontszervezetének) tagja, annak elsődleges lojalitása ott van. Minden más szervezethez való tartozás, vagy az azokba való beépülés a szabadkőművesség céljait vagy érdekeit kell, hogy szolgálja. Pontosabban, a szabadkőművesség urának és istenének, Lucifernek a céljait, érdekeit, ahogyan Albert Pike utasította a szabadkőműves nagytanácsot:

"Nektek, a Sovereign Grand Inspectors General [a 33. fokozatú nagymesterek legfelsőbb tanácsának] ezt mondjuk, s ezt adjátok tovább a 32., 31. és 30. fokozatú testvéreknek: A szabadkőműves vallást nekünk, a legmagasabb fokú beavatottaknak a luciferi doktrinák tisztaságában kell fenntartanunk"

-  Idézet Albert Pike az 1889-ben megtartott, 23 tanácsból álló Nagytanácshoz írt leveléből. A levél teljes tartalmát később  A.C. De La Rive, beidézte "La Femme et L’enfant dans La Franc-Maconnerie Universelle", című munkájába, 588. o.. Idézte a The Freemason című angol szabadkőmőves periodikus lap 1935, Jan. 19.-én kiadott száma, Idézte még:  Edward Decker a ‘The question of freemasonry, című könyvének (1986, II. kiadás 12-14 oldalak). lásd még: http://www.christian-restoration.com/fmasonry/miscellaneous.htm#Leo Taxil's 'confession

A legmagasabb fokozatok a 30., 31., 32. és a 33. fokozatok. A fentebb bemutatott nagy "keresztény egyéniségek" ilyen "legmagasabb fokozatú beavatottak", s mint ilyenek, feltehetően a luciferi doktrinák tisztaságának megfelelően hirdetik és tanítják a kereszténységet. 

Albert Pike arra is rámutat, hogy az általuk imádott Lucifer az ősi misztériumvallások hitvallásai által imádtatja önmagát:

"A szabadkőművesség tanításai szerint a 'szabadkőműves moralitás' az antik világ minden krédójának a moralitása." - Albert Pike, "Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry",  541. o.

Más szóval a szabadkőműves erkölcsiség minden olyan misztériumvallás krédóját magában foglalja, amelytől a Szentírás Istene óv, és amelynek babiloni zűrzavarából egyéneként kihívott bennünket. A bibliai hit és az antik misztériumvallások krédói összeegyeztethetetlenek és összeférhetetlenek. A kereszténységben azonban jelen van számos ilyen ősi misztériumkultusz eleme úgy a régi, mint az újabb (New Age) formában is. Ez a vissza-pogányosodás nem a véletlen műve, Sátán papsága nem csak kívülről, de belülről is bomlasztja, fertőzi a kereszténységet. Jézus okkal figyelmeztette erre a tanítványait: "Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek" (Mt. 24:11).

A bibliai kereszténységnek nem módszere az, hogy beépüljenek bármilyen szervezetbe a célból, hogy azt belülről kereszténnyé formálják. A titkos társaságoknak viszont annál inkább előszeretettel alkalmazott módszere az, hogy beépülnek különféle szervezetekbe, hogy azt a maguk irányítása alá vonják, a maguk céljainak szolgálatába állítsák. Ez egyértelművé teszi ezeknek a szabadkőműves pásztoroknak az elsődleges elkötelezettségét és lojalitását.  

A szabadkőműves befolyás alatt álló keresztény irányzat egyre növekvő tendenciát mutat Amerikán kívül is. A közeljövőben ez a trend csak fokozódni fog, hiszen a bibliai kereszténység felmorzsolását már belülről végzik az erre szakosított szabadkőműves ügynökök. A próféciák előre jelezték ezt a jellegzetes állapotot. Ezékiel a lehető legpontosabb módon vázolja fel korunk pásztorainak jellemzőit:

Ezékiel 13:1-3 1. Így szólt hozzám JHVH igéje: 2. Emberfia! Prófétálj Izráel prófétái ellen, akik prófétálgatnak; mondd meg azoknak, akik a maguk gondolatait prófétálják: Halljátok meg JHVH igéjét!  3. Így szól az én Uram, JHVH: Jaj a bolond prófétáknak, akik a maguk esze után járnak, de semmit sem láttak!

Az adott időben ezek a hamis próféták fel lesznek fedve és neveik ki lesznek véve az élet könyvéből:

Ezékiel 13:6-9 6. Hiábavalóságot láttak és hazug jóslatot, amikor azt mondogatták, hogy "így szól JHVH", pedig JHVH nem is küldte őket; és még várják, hogy beteljesítse szavukat!  7. Hiszen hiábavaló látomást láttatok, és hazug jóslatokat mondtatok, amikor azt mondogattátok, hogy "így szól JHVH", pedig én nem is beszéltem! 8. Ezért így szól az én Uram, JHVH: Mivel hiábavalóság a beszédetek és hazugság a látomásotok, azért én ellenetek fordulok! - így szól az én Uram, az ÚR. 9. Kezem ránehezedik azokra a prófétákra, akik hiábavalóságot látnak, és hazugságot jósolgatnak. Nem maradnak népem körében, nem írják be őket Izráel házának a könyvébe, és nem jutnak el Izráel földjére. Akkor megtudjátok, hogy én,  JHVH, Úr vagyok.

A következő sorok olvasásakor nehéz nem gondolni arra, hogy ezek a hamis rend építőire utalnak, és még a szóhasználat is akaratlanul a szabadkőművesség munkájára emlékeztet bennünket:

Ezékiel 13:10-12 10. Mivel félrevezették népemet, amikor azt mondták, hogy békesség, pedig nincs békesség; és ha a nép falat épít, ők bevakolják habarccsal,  11. ezért mondd meg a habarccsal vakolóknak, hogy ledől az. Ha majd ömlik a záporeső, parancsomra jégeső esik, és szélvihar tör ki, 12. akkor ledől a fal [az Új Világrend]. Tőletek pedig ezt kérdezik: Hova lett a vakolat, amellyel bevakoltátok? 13. Ezért így szól az én Uram, JHVH: Izzó haragom miatt szélvihar tör ki, haragom miatt záporeső ömlik, és jégesővel vetek véget neki izzó haragomban. 14. Lerombolom a falat, amelyet habarccsal vakoltatok, és a földre döntöm, úgyhogy föltárul az alapja. Ledől, és vele együtt nektek is végetek lesz. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok JHVH. 15. Véget vetek haragomban a falnak, és azoknak, akik azt habarccsal vakolták be, és azt mondom majd nektek: Oda van a fal, és oda vannak a vakolói: 16. Izráel prófétái, akik Jeruzsálemnek prófétálgattak, és a békességről láttak látomásokat, pedig nincs békesség! - így szól az én Uram, JHVH.  17. Te pedig, emberfia, szegezd tekintetedet néped leányaira, akik a maguk gondolatait prófétálják, és prófétálj ellenük! 18. Ezt mondd: Így szól az én JHVH-ám, JHVH: jaj azoknak, akik bűvös szalagokat varrogatnak minden kéz csuklójára, és varázskendőket készítenek az emberek fejére minden méretben, lelkekre vadászva! Lelkeket vadásztok népemből úgy, hogy lelkeket biztattok élettel a magatok érdekében. 19. Meggyaláztok népem előtt néhány marék árpáért és néhány falat kenyérért azzal, hogy halállal fenyegettek olyan lelkeket, akiknek nem kell meghalniuk, és élettel biztattok olyan lelkeket, akik nem maradnak életben, mert hazudoztok népemnek, az pedig hallgat a hazugságra. 20. Ezért így szól az én Uram, JHVH: Bűvös szalagjaitok ellen fordulok, amelyekkel lelkekre vadásztok, mint a madarakra. Leszaggatom azokat karjaitokról, a lelkeket pedig elengedem, azokat a lelkeket, akikre ti vadásztok, mint a madarakra. 21. Letépem varázskendőiteket, és kiszabadítom kezetekből népemet; nem lesz az többé vadászzsákmány a kezetekben. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok JHVH. 22. Mivel hazug módon fájdalmat okoztok az igaz embernek, pedig én nem akarok neki fájdalmat okozni; a bűnöst pedig bátorítjátok, úgyhogy nem tér meg a rossz útról, és nem marad életben, 23. ezért nem fogtok többé hiábavalóságot látni, és nem jósolgattok tovább, mert kiszabadítom kezetekből népemet. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok JHVH.

Az ítélet jönni fog, addig legyen teljessé a gonoszok munkássága. A mammon imádatát a bővölködés hamis evangéliumában tálaló pásztorok felől ezt mondja az Úr Isten:

Ezékiel 34:1-4  1. Így szólt hozzám JHVH igéje: 2. Emberfia! Prófétálj Izráel pásztorairól! Prófétálj, és mondd meg a pásztoroknak: Így szól az én Uram, JHVH: Jaj Izráel pásztorainak, akik magukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? 3. A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek! 4. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk.

A szövegből kitűnik, hogy itt egy széleskörű jelenségről van szó, és ezek a negatív fejlemények addig fokozódnak, amíg a nyáj tisztába nem jön azzal, hogy megvezették, és szétziláltan, szellemi vezetők, igaz pásztorok nélkül sodródnak a világban.

Ezékiel 34:5-6 5. Szétszóródtak, mint akiknek nincs pásztoruk, mindenféle mezei vad eledelévé lettek, úgy szétszóródtak. 6. Tévelygett nyájam minden hegyen és minden magas halmon; szétszóródott nyájam az egész föld színén, és nincs aki utána járjon, nincs aki megkeresse.

Azok a bárányok, amelyek nem vesztik el hitüket és bíznak az Úrban, azokat maga az Isten segíti meg:

Ezékiel 34:11-12 11. Mert így szól az én Uram, JHVH: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. 12. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon.

Isten közvetlenül fogja gondját viselni az igaz nyájnak, kiragadja Övéit a hamis pásztorok kezéből, akiket megítél. Ám minden kereszténynek felelőssége van abban, hogy kit követ, és ha felismeri azt, hogy valami nagyon nincs rendben a modern kereszténység számos irányvonalával, akkor tennie kell valamit. Mert ha a hitének egészsége és immunrendszere leépült a színes és émelygősen édes vattacukor diétától, akkor jobb, ha olyan szellemi táplálék után néz, ami regenerálja és helyreállítja azt. Máskülönben a mihaszna pásztor kezébe lesznek adva, aki a csalárd gonoszságának minden jeleivel és hazugságaival elcsábitja azokat, „a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;  Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.” (2Thessz. 2:10-12).

 

CoG