CoGJahósua levelezése V. Abgar királlyal - A szír, arám  egyház  története

Letölthetõ Word dokumentum

Letölthetõ PDF dokumentum

A Közel-Keleten jelenleg uralkodó állapotok, különösen a hosszantartó és kegyetlen Szír háború fényében kevesen gondolnák azt, hogy ez a térség az igaz bibliai kereszténység virágzó központja volt a hit korai évszázadaiban. Ez időben a Judeától Örményországig terjedő, a mai Törökország és a mai Szíria északi területeit magában foglaló felső mezopotámiai térség az Oszroénusz birodalomként volt ismert. Az I. század első harmadában ennek az arám/örmény birodalomnak az uralkodója az Edesszában székelő V. Abgar király volt, aki több levelet váltott a vele kortárs Jahósuával, Izrael Felkentjével. A Messiás halálát követően a térség nagyon korán és gyorsan evangelizálódott. Ennek folyamán a birodalom királya és vele a népesség csaknem egésze felvette a keresztény hitet, miáltal Oszroénuszt sokan az első keresztény királyságként tartják számon. Természetesen az igazság ennél árnyaltabb, viszont ennek a birodalomnak a története már csak azért is fontos számunkra, mert területe az első három egyházkorszaknak (efezusi, szmirnai, pergamoni) központja volt! Ugyancsak ebben a térségben álltak ellent a leghosszabb ideig az aposztata római egyház befolyásának, továbbá ide vezeti vissza történelmi gyökereit, majd folytonosságát az Isten Egyháza.  Ez külön hangsúlyt igényel, mert ez az örökség telesen független a római katolicizmustól és az abból fakadó protestantizmustól is. Az alábbi írás több szempontból is hiánypótló, részben tisztábbá teszi a COG történelmét, de némi fényt vet az egykoron virágzó, majd a pusztítás több hullámát elszenvedő arámi kereszténység válságos helyzetének okaira is.


 

Church of God

 Copyright © 2020, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetõek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


 

A teljes cikk letölthetõ PDF és DOC formátumban.