CoG

 

Mérföldkövek: 

A Church of God történelme táblázatban 1830-tól 1940-ig

[ 1830 to 1940 | 1941 to 1980 | 1981 to 1995 | 1996 to 2004 ]

 

 

 1830-1850

 


William Miller

1831 és 1844 között William Miller a Jézus Krisztus Millenniumot megelőző visszatérésének tanát hirdeti. Ez merőben szembenállt azzal a kora 1800-as években elterjedt nézettel, miszerint az Isten országa, vagyis a Millennium fokozatosan fog beiktatódni, illetve megvalósulni a földön, s Krisztus majd csak az ezer esztendő végével fog visszatérni, amikor az országlás "teljességre jut". Azokat, akik Jézusnak a Millennium elején való visszatérését vallották, először "milleristáknak", majd "adventistáknak" nevezték. 

  


Gilbert Cranmer

 

1842

Gilbert Cranmer elfogadja William Miller advent teóriáját.


1844 "A nagy csalódás"

 

1843 végén, illetve 1844 elején Rachel Oakes - egy hetednapi baptista - disputára hívott egy vasárnapot ünneplő metodista adventista pásztort a negyedik parancsolat betartásával kapcsolatban. A jelenlévők közt volt egy Frederick Wheeler nevű személy, aki meggyőződést nyert a hetednapos szombat érvényével kapcsolatban, s más adventistákkal együtt elkezdte a szombattartást. Ez volt az adventisták első lejegyzett szombati gyülekezése.


A "Nagy csalódás" (The Great Disappointment) éve. William Miller próféciája alapján Jézus visszajövetelét ez év március 21-re várták. Mivel az nem történt meg, Miller egy közeli társa, Samuel S. Snow újraszámítja a dátumot, aminek eredményeként Krisztus visszatérését október 22-re határozzák meg. Miután ez a második dátum is hamisnak bizonyult, azzal megsemmisült az egyetlen tényező, amely összefogta az adventista mozgalmat. Ezzel az adventizmus csaknem az összeomlás szélére jutott. Sokan hátat fordítottak a mozgalomnak, mások viszont  magyarázatokba bocsátkoztak a tévedést illetően.


1845

Gilbert Cranmer felismeri a szombat-igazságot, és tartani kezdi a hetednapi szombatot

 

 

 

 

Ellen G. Harmon és James White

 

1846

Ellen G. Harmon és James White házasságot köt az év augusztusában. Ellen és férje ugyanennek az évnek az őszével szombattartókká lesznek.


1849

William Miller elhalálozik.

 

 

 

1850-1870

 

1858

A White házaspár megtagadja Gilbert Cranmertől a prédikáció jogát az adventisták köreiben. Nem sokkal ezután Gilbert Cranmer önálló prédikálásba kezd, majd létrehoz néhány gyülekezetet Michiganállamban, még 1860 előtt. Gilbert Cranmer az általa létrehozott gyülekezeteket szervezettebé teszi azáltal, hogy megalapítja a michigani gyülekezetek együttműködő tanácsát.


1860

Ez év tavaszán a szombatot ünneplő adventisták megtartják a michiganiBattle Creek konferenciájukat, s megvitatják a szervezet hivatalos megalapítását. James és Ellen White erős támogatásának köszönhetően az újonnan megalakuló szervezet a Hetednapi Adventista megnevezés felvétele mellett dönt. Az új név használata azonban azonnali vitákat eredményez, ugyanakkor sokan nem fogadták el EGW látomásait Istentől ihhletettnek, így ezek, és néhány további nézeteltérés szakadásokat okozott a gyülekezeteiken belül.


1863

A Gilbert Cranmerhez tartozó adventista gyülekezetek kiadják aThe Hope of Israel [Izrael reménye] című magazin első számát.


Formálisan is megalakul a Seventh-Day Adventist, vagyis a Hetednapot Ünneplő Adventisták felekezete.


 

1870-1890

 

1872

The Hope of Israel kiadvány nevét megváltoztatják az  Advent and Sabbath Advocate and Hope of Israel névre  (Advent és Szombat Védelem és Izrael reménye).


1881

James White elhalálozik


1884

 

Miután a Hetednapi Adventisták közt további szakadások következtek be, megkezdődik a Church of God gyülekezetek szervezése, még ezévben megszerveződik a Church of God Általános Tanácsa, ami elsősorban Michigan, Iowa, Missouri és Nebraska államok gyülekezeteiből tevődik ki. A Church of God Általános Tanácsának elnökségével A. C. Long, alelnökségével pedig A. F. Dugger lett megbízva.

A michigani gyülekezet tanácsa hivatalosan is bevezeti a Church of Godmegnevezés használatát. Ennek az évnek a végére az Általános Tanács alatt álló gyülekezetek mindegyike, amely addig nem tett így, elfogadja és szintén bevezeti a Church of God megnevezés hivatalos használatát.


1887

A Church of God gyülekezeteinek Általános Tanácsa első alkalommal tartja meg éves tanácskozását a Missouri államban fekvő Stanberry városában. Ez a város lesz a Church of God gyülekezeteinek központi székhelye az elkövetkező jónéhány esztendőben.

 

1890-1910

 

1892

Herbert W. Armstrong (HWA) születése, Iowa állam Des Moines nevű helységében.


1898

A michigani gyülekezet kezdeményezésével a Church of God létrehoz egy szanatóriumot (egy olyan kórházi intézményt, amely a krónikus betegségekből való felépülést szolgálta) a Michigan állambeli White Cloud-ban. 1900 szeptemberére a kórház csaknem teljesen elkészült, s addigra már hatvanhat műtétet végre is hajtottak.


1899

A Church of God Általános Tanácsa hivatalosan bejegyzett felekezetté válik az Egyesült Államokban


1900

Az Advent and Sabbath Advocate and Hope of Israel kiadvány nevét megváltoztatják a The Bible Advocate and Herald of the Coming Kingdom névre. Az újságot a későbbiekben röviden a The Bible Advocate-ként nevezik.


1903

Gilbert Cranmer elhalálozik az egyház Michigan állami White Cloud-i Szanatóriumában.

 


Andrew N. Dugger és felesége

 

1906

Andrew N. Dugger, Andrew F. Dugger fia, megkezdi munkásságát.


1910

Andrew F. Dugger elhalálozik.

 

1910-1930

 

1914

Andrew N. Dugger lesz a Church of God által kiadott, a The Bible Advocate nevű magazin kiadó szerkesztője.


1915

Ellen G. White elhalálozik.


1920

Az Andrew N. Dugger által megírt The Bible Home Instructor kiadásra kerül.


1922

Andrew N. Dugger bevezeti az egész egyházat érintő pénzügyi reformokat.


1925

Andrew N. Dugger új szekesztőségi határozatot vezet be aThe Bible Advocate magazin céljaival kapcsolatban. A kiadvány addig a pontig egy nyilt fórum volt, amelyben gyakran vitattak kérdéses dolgokat.


1927

Herbert W. Armstrong bemerítkezik.

 

 

1930-1940

1930

Herbert Armstrong második fiának, Garner Ted Armstrong-nak a születése 1930. február 9-én.

 


Herbert W. Armstrong

 

1931

HWA-t prédikáló vénné szenteli a Church of God Oregoni Tanácsa.


1932

Andrew N. Dugger lesz a szószólója annak a belső mozgalomnak, amelynek célja a "bibliai szervezetrendszer" helyreállítása a Church of God gyülekezetein belül.

Az egyház vezetési szervezetét az alábbi formában határozták meg: tizenkét kijelölt tag intézte az egyház szellemi dolgait, hét kijelölt tag az egyház pénzügyi dolgaiért volt felelős, hetven prédikáló vén pedig a hirdetési munkálatokat végezte, akiket kettesével kiküldtek, hogy "az óra figyelmeztető üzenetét" hirdessék. A vezetőség ily módon történt átszerveződésével nem mindenki értett egyet, ami később, 1933-ban szakadáshoz is vezetett.


1933

Az egyházi átszervezés kérdése felmerül a Stanberry-ben megtartott nagykonferencián. Mivel az Általános Tanács elnöke ekkor lelép a posztjáról, új elnököt kell választani. A két legesélyesebb kandidátus Andrew N. Dugger és Burt F. Marrs személye. A szavazások döntetlen eredményt hoznak, így a még székelő elnökön függ a választás.


Végül A.S. Christenson lesz az új elnök. Az egyház vezetésének kérdése azonban tovább éleződik, s ahhoz vezet, hogy A. N. Dugger elhagyja az Általános Tanácsot, majd létrehozza az "újraszervezett" Hetednapi Church of God gyülekezetet, amelynek USA-beli székhelye a West Virgina állambeli Salem városa lesz, míg az egyház fő székhelyét Jeruzsálembe teszik. Az Általános Tanács csaknem fele szintén elhagyja a tanácsot, és az új gyülekezet mellé szegődik, amely novemberben megtartja első találkozóját, ahol kijelölik az egyház vezetésére a tizenkettőt, a hetet és a hetvenet, akiket kettesével prédikálni küldenek.

A novemberi találkozón jelen volt Herbert W. Armstrong is, aki szintén elhagyta a Stanberry székhelyű Church of God csoportosulást, és az új gyülekezethez csatlakozott, ahol egyike volt annak a hetven vénnek, akiket kettesével küldtek ki hirdetésre.

Ez év szeptemberében egy meg nem nevezett személy említést tesz H. W. Armstrongnak arról, hogy az Oregon állami Eugene városában egy kisebb (100 wattos) helyi rádióműsorba prédikáló pásztort keresnek egy tizenöt perces vallási műsor vezetésének betöltésére. HWA azonnal kihasználja a lehetőséget, és október 9-én elhangzik az első rádióműsora.


1934

Kezdetét veszi a Plain Truth [Tiszta Igazság] magazin kiadása, és a Radio Church of God, a gyülekezet  rádiós műsorának sugárzása HWA vezetése alatt.


HWA pásztori megbízólevelet kapott a Salem-ben székelő West Virginia Church of God vezetőségétől, a pásztori igazolást két neves személy, A. N. Dugger és C. O. Dodd írja alá.


1937

Herbert W. Armstrong megbízólevelét visszavonják. Bár nézeteltérések merültek fel akörül, hogy HWA túl kihangsúlyozottan hirdette a brit-izraelizmussal kapcsolatos tanokat, és a bibliai ünnepnapok érvényét és megtartásukat, menesztését mégis azzal indokolták, hogy képtelen hatékonyan együttműködni másokkal.


1939

HWA kiadja az Átszervezte-e Krisztus az Egyházvezetést? című írását, amelyben a központosítottan vezérelt egyházirányítás ellen, és a helyi gyülekezetek autonómiája mellett érvel igen hatékonyan. Bár később maga is a felülről irányított vezetési formát választotta, és pl. 1947-ben, amikor megalapította az Ambassador Főiskolát a californiai Pasadenában, annak átadási ünnepén már amellett érvelt. A fent említett cikk végig közkedvelt maradt, és a mai napig cirkulációban van.


1940